Udice

 

Jsou známy z ojedinělých nálezů již ze starší doby kamenné; jsou z odštěpku pazourku z kosti, z rohu; v mladší době kamenné jsou již vyřezány z kostí nebo z rohu. V době bronzové se vyskytují u. háčkovité. Vnadidlo umělé popisuje po prvé K. Gesner ve své Historia animalium (Curych 1551 až 1558).