Udržitelného rozvoje nedosáhneme pouze regulacemi

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa se setkal s prezidentem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj Peterem Bakkerem. Hovořili spolu o roli partnerství veřejného a soukromého sektoru při naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a o úsilí ČR při naplňování Cílů udržitelného rozvoje.
„Udržitelného rozvoje nedosáhneme pouze regulacemi, aktivní role soukromého sektoru při prosazování udržitelné výroby a spotřeby je klíčová,“ řekl náměstek Tlapa. V ČR se soukromý sektor zapojuje do naplňování Agendy 2030 prostřednictvím Rady vlády pro udržitelný rozvoj, ve které jsou zastoupeny Hospodářská komora a podnikatelské svazy. Náměstek Tlapa zároveň představil Strategický rámec ČR 2030, který určuje priority a cíle rozvoje ČR na příští desetiletí.
Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) je globální organizací sdružující vedení firem, které se snaží přispívat k udržitelnému rozvoji. Založena byla v r. 1991 v době přípravy Summitu Země v Rio de Janeiru. Peter Bakker je prezidentem WBCSD od r. 2012.
SDGs byly přijaty v OSN v r. 2015. Zahrnují 17 cílů v hospodářské, sociální a environmentální oblasti, které chce OSN naplnit do r. 2030. SDGs směřují k dosažení rozvoje, který nepůjde na úkor přírody ani společnosti a umožní tak naplnění potřeb současné generace, aniž by ohrožoval potřeby generací budoucích. (18.4.2019)