Uhlí

 

O hnědém uhlí u. je zmínka u řec. spisovatele Theofrasta, asi z r. 290 př. Kr. Nejstarší zpráva o kamenném u. je z r. 1123, z limburského kláštera Klosterroda, že tamní mniši dobývají k. u. O dobývání uhlí v Anglii jsou zprávy z doby kol r. 1200. Asi z té doby je zpráva v lutyšské kronice, že k. u. užívají kováři. Kolem poloviny 13. století se topilo k. u. v Newcastle v Anglii.

Brikety. První pokus o b. z kamenného uhlí učinil r. 1810 Quest ve Francii; hnědouhelné b. se začaly vyrábět r. 1833 v Dürrenberku (v Německu).