Ultracentrifuga

 

Odstředivka o mnoha tisících otáček za vteřinu, vyvolávající odstředivou sílu až milionkrát větší než je přitažlivost zemská. První sestrojil r. 1823 švéd. badatel Svedberg.