Unikátní akustická sonda vyvinutá českými vědci hlídá zásoby před škůdci

Správa státních hmotných rezerv a Výzkumný ústav rostlinné výroby představili výsledek společného projektu. Jde o unikátní akustickou sondu, která umožní hlídat zásoby potravin před škůdci.
Například luštěniny a rýže se skladují ve velkoobjemových pytlích, tzv. big bagách. Jenže to přináší i problémy. Musí se neustále hlídat teplota a vlhkost a také to, jestli tyto zásoby nebyly napadeny škůdci. Ti mohou způsobit velké ztráty, někdy až 10 % z celkového objemu zásob.
Dosud se vybrané pytle prohlíženy ručně. Unikátní sonda umožní mít pod kontrolou každý big bag. Vedle monitorování teploty i vlhkosti, totiž snímá i zvuk, který škůdci vydávají. Pak jednoduše pošle výstrahu do počítače pracovníků skladu a ti hned vědí, ve kterém big bagu je problém.
Multifunkční sondy integrované do big bagů s komoditou a vysílající výsledky monitorujícímu zařízení jsou světovým unikátem. Byly sice vyvinuty pro potřeby SSHR, ale mohou být uplatněny kdekoliv při skladování zrnných komodit.
Výzkumný projekt Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv (obilnin, luštěnin) probíhal v letech 2016–2021 a byl iniciován a podpořen Ministerstvem vnitra ČR. O detailní metodice se dočtete více na: https://www.vurv.cz/wp-content/uploads/2022/01/VURV_sonda_screen.pdf (6.4.2022)