Unikátní ochranné masky filtrují i vydechovaný vzduch. Riziko šíření respiračních onemocnění ze strany uživatele eliminují z 99,99 %

Společnost Avec Chem, největší český výrobce ochranných prostředků dýchacích cest, zahájila výrobu polomasek filtrujících vdechovaný i vydechovaný vzduch. Na jedinečný systém konstrukce polomasky s filtry i na výdechových komorách získala společnost patent. Uplatnění výrobek najde zejména v nemocnicích a domovech seniorů, kde je nutné předejít riziku zavlečení nákazy onemocněním covid-19 zvenčí.
Produkce polomasek s oboustrannou filtrací je součástí 30 milionové investice firmy do úprav výrobních procesů a také robotizace. Avec Chem získala na unikátní novinku patent.
„Myšlenka polomasky s oboustrannou filtrací nevznikla náhodou. Už od jara jsou mnozí lidé v situaci, kdy nemohou navštívit své blízké v nemocnicích, pečovatelských zařízeních nebo i doma v obavách o jejich zdraví. Teď jim ale konečně můžeme nabídnout ochranu nejen před vdechnutím viru, ale i před tím, aby svým virovým onemocněním ohrozili ostatní. Cesta od prvotního nápadu až po výrobu nových polomasek ale nebyla jednoduchá,“ říká Michal Filipi, jednatel české firmy Avec Chem.
Společnost má s výrobou ochranných prostředků dýchacích cest zkušenosti už bezmála čtvrtstoletí, přesto vývoj nové polomasky trval několik měsíců. Největší výzvou bylo navrhnout její správnou ergonomii a přijít s funkčním systémem dvou výdechových filtrů spolu se speciální konstrukcí vstupního filtru. Ten musí dosahovat co možná nejmenšího odporu nejen při nádechu, ale i výdechu. „Patentovaná konstrukce polomasky dokázala odstranit i rizika jako jsou zpětné vdechnutí ‚kontaminovaného‘ vzduchu nebo zabránit zvýšené koncentraci CO2 v polomasce s negativním dopadem na fyzickou výkonnost uživatele,“ uvádí Michal Filipi.
Výroba polomasek v řádu desítek tisíc kusů měsíčně
Nové polomasky s oboustrannou filtrací vzduchu vyrábí Avec Chem ve svém závodě v Přelouči na Pardubicku. Loňská celková produkce filtrů na ochranu dýchacích cest překročila jeden milion kusů. „První větší odbytiště nových polomasek máme nyní v USA, polomasky jsou ale připraveny i pro domácí trh, zejména pro složky IZS, nemocniční zařízení, domovy seniorů nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Aktuálně jsme připraveni zajistit výrobní kapacitu těchto polomasek v řádu desítek tisíc měsíčně,“ doplňuje Michal Filipi.
Nové polomasky s oboustrannou filtrací vzduchu prošly testy certifikované zkušebny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a nadstandardně splňují i normy dané EU. Obličejová část polomasky stejně jako filtry se dají ošetřovat dezinfekčními prostředky běžně dostupnými ve zdravotnictví a je tak možné prodloužit jejich životnost při zachování vysoké účinnosti. (13.1.2021)