Unipetrol během loňského školního roku přiblížil chemii téměř třem tisícovkám dětí, finančně podpořil 134 studentů a 14 středních škol

Školní rok uzavřela také společnost Unipetrol, největší rafinérská a petrochemická skupina v České republice. V uplynulém školním roce významně rozšířila propagaci chemie na základních a středních školách. Ve svých pěti výrobních areálech a dvou výzkumně-vzdělávacích centrech přivítala v rámci exkurzí a seminářů celkem 540 žáků a studentů z jedenadvaceti základních a středních škol. Na tisíc žáků základních škol se zúčastnilo zábavně-naučného semináře Báječný den s chemií a téměř 1 200 žáků si vyzkoušelo chemické pokusy v pojízdné chemické laboratoři EduBus. Společně s Nadací Unipetrol podpořil Unipetrol souhrnnou částkou 4,7 milionu Kč celkem 134 vysokoškolských a středoškolských studentů a čtrnáct středních škol z celé České republiky. Vysokoškolská studia v Univerzitním centru VŠCHT v chemickém areálu v Litvínově dokončilo dvanáct studentů.
 „Popularizujeme studium chemie a zlepšujeme studijní podmínky na školách. Studentům umožňujeme propojit nabyté teoretické poznatky s praxí a seznámit se s podmínkami ve vývoji a výrobě. Desítky z nich podporujeme i finančně formou individuálních stipendií“ říká Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný pro vědu, výzkum a vzdělávání, a dodává: „Nezapomínáme ani na žáky základních škol. Pro ně organizujeme zábavně-naučné semináře nazvané Báječný den s chemií a zveme je do pojízdné chemické laboratoře EduBus.“
Aktivity Unipetrolu na propagaci chemie a na podporu studentů a škol jsou díky spolupráci s Nadací Unipetrol, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Unipetrol výzkumně vzdělávacím centrem a dalšími partnery rozmanité. V uplynulém školním roce byly navíc rozšířeny i o popularizaci chemie mezi žáky základních škol. Pro tisíc žáků základních škol Nadace Unipetrol připravila v Litvínově a Plzni půldenní seminář Báječný den s chemií, během kterého pedagogové a vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Akademie věd České republiky přibližují dětem zábavnou formou svět chemie. Další aktivitou je pojízdná chemická laboratoř EduBus. Atraktivní chemické pokusy si v ní vyzkoušelo již 1200 dětí z 10 základních škol. V neposlední řadě se Nadace Unipetrol stala partnerem třetího ročníku Studentské vědecké konference, konané v Univerzitním centru VŠCHT v litvínovském výrobním závodu Unipetrolu.
V rámci stipendijního programu rozdělila nadace mezi 22 středoškolských a 18 vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů stipendia v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč. V rámci grantového programu zaměřeného na podporu vzdělávací a vědecké činnosti rozdělila 2,7 milionů Kč dvanácti středních školám z celé republiky.
Unipetrol podpořil i další školy a jejich studenty. Vedle Vysoké školy chemicko-technologické v Praze také například střední školy Schola Humanitas a Educhem v okolí litvínovské chemičky. Pro více než 540 studentů a žáků z celé republiky Unipetrol navíc zrealizoval exkurze do svých výrobních závodů. Sedmdesát studentů ze sedmi středních škol a gymnázií v uplynulém školním roce navštívilo také neratovickou Spolanu, další společnost ze skupiny Unipetrol. Na konci června navíc v neratovické chemičce vyvrcholil první ročník tříměsíční soutěže Výzva pro chemika, které se zúčastnilo 85 studentů z 16 základních škol Středočeského kraje. Spolana je tak po převzetí Unipetrolem v roce 2016 stále aktivnější nejen v oblasti modernizace výroby ale také v oblasti vzdělávání a podpory školství.
Unipetrol také ocenil nejzajímavější studijní a vědecké práce studentů a absolventů Vysoké školy chemicko- technologické v Praze, se kterou jej pojí partnerství trvající sedmnáct let. V roce 2015 s této spolupráce vzešlo Univerzitní centrum, které umožnuje studovat vysokou školu přímo v areálu chemického závodu v Litvínově. To leží přímo v areálu litvínovské chemičky a letos v něm 42 studentů studovalo čtyři vysokoškolské obory. Dvanáct z nich svá studia úspěšně dokončilo odevzdáním bakalářské, diplomové či disertační práce. Unipetrol prostřednictvím své dceřiné společnosti Polymer Institutu v Brně spolupracuje také se Středoevropským technologickým institutem (CEITEC), jenž je součástí Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, a to na výzkumu struktur polymerů a jejich analýze metodami nukleární magnetické rezonance. (25.7.2018)