Unipetrol chce využívat ropovod JANAF

Zástupci české společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o, a chorvatské společnosti Jadranski Naftovod, d.d., podepsali dodatek k rámcové smlouvě o přepravě ropy ropovodem JANAF uzavřené v roce 2016, který platnost této smlouvy prodlužuje až do roku 2021. Ropovod JANAF představuje pro Českou republiku možnou alternativní přepravní trasu. Využití ropovodu JANAF, jehož počátkem je ropný terminál v chorvatském přístavu Omišalj, může v budoucnu přispět k diverzifikaci dodávek ropy do České republiky. Ta je do Česka nyní přepravována pouze ropovody Družba 
a TAL-IKL.
 „Pro Českou republiku a celou střední Evropu představuje ropovod JANAF možnost posílení bezpečnosti dodávek tím, že nabízí alternativu pro případ výpadku dodávek z ropovodu Družba či nedostatečné kapacity na velmi vytíženém ropovodu TAL. K realizaci přepravy ropovodem JANAF do České republiky nám chybí uzavření přepravních smluv s našimi maďarskými a slovenskými partnery, přes jejichž území ropovod vede. Věříme, že se nám jednání brzy podaří uzavřít. Stabilita středoevropského prostoru je přeci cílem všech zúčastněných stran,“ řekl Krzysztof Zdziarski, generální ředitel společnosti Unipetrol.
Ropovod JANAF vede z ropného terminálu Omišalj na chorvatském ostrově Krk přes Chorvatsko a následně severní větví do Maďarska a na Slovensko, kde se v Šahách napojuje do ropovodu Družba. Východní část ropovodu zásobuje Bosnu a Hercegovinu a Srbsko.
Společnost Jadranski Naftovod (JANAF) se zabývá nepřetržitou dopravou ropy pro rafinérie v Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a Maďarsku. Zároveň skladuje ropu a ropné produkty pro významné světové ropné společnosti. Součástí společné dohody je i uzavření rámcové smlouvy o skladování ropy nakoupené Unipetrolem v  terminálu Omišalj. Unipetrol tím rozšiřuje své možnosti operativního skladování ropy v tranzitu.
“Doprava ropy pro společnost Unipetrol pro nás znamená novou obchodní příležitost. Společnost Jadranski Naftovod je připravena Unipetrolu poskytnout bezpečnou a spolehlivou přepravu různých druhů ropy. Doufáme, že se v blízké budoucnosti naše vzájemná spolupráce v oblasti přepravy a skladování ropy zrealizuje,” řekl Dragan Kovačević, předseda představenstva společnosti Jadranski Naftovod.
Unipetrol v České republice provozuje dvě rafinérie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Jejich celková výrobní kapacita dosahuje 8,7 milionů tun ropy za rok. Ropovodem JANAF lze zásobovat jak rafinerii v Kralupech, tak v Litvínově. Objem ropy zpracované Unipetrolem činil v minulém roce 7,6 milionů tun. (27.2.2019)