Unipetrol se stal členem aliance Byznys pro společnost

Skupina Unipetrol, největší rafinérská a petrochemická společnost v České republice, vstoupila do aliance Byznys pro společnost (BpS). Ta spojuje firmy, které vyznávají principy odpovědného a trvale udržitelného podnikání. Unipetrol v oblasti korporátní odpovědnosti (CSR) realizuje množství aktivit. Podporuje vzdělávání, úzce spolupracuje s místními komunitami, chrání a podporuje životní prostředí a pečuje o své zaměstnance.
Udržitelnost je pro naši společnost klíčová – environmentální a sociální aspekty proto zahrnujeme do našich každodenních aktivit,“ říká Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Unipetrol, a dodává: Záleží nám na tom, abychom byli v regionech, kde působíme, vnímáni jako dobří sousedé. Proto spolupracujeme s místními komunitami, obcemi, městy i kraji a podporujeme řadu projektů a institucí z oblasti vzdělávání, komunitního rozvoje a ochrany životního prostředí.“
Strategie společnosti Unipetrol v oblasti CSR je založena na čtyřech pilířích: podpoře vzdělávání, místních komunit, životního prostředí a lidí.
-Vzdělávání je klíčovým základem úspěchu a žádný národ nemůže dosáhnout prosperity, aniž by z něj učinil nejvyšší prioritu. „EDU360“ je komplexní koncept podpory cirkulárního vzdělávání, který Unipetrol vyvíjel v průběhu několika let. Cirkulární přístup k jakémukoli systému klade důraz na maximalizaci využití zdrojů a udržení jejich koloběhu v nepřetržitých smyčkách. Cirkulární přístup Unipetrolu ke vzdělávacím projektům CSR znamená, že jeho přínos je propojený, dalekosáhlý a trvalý. Unipetrol tím podporuje vzdělávání ve všech fázích. Je nutné, aby velké společnosti adresovaly své vzdělávací programy v oblasti CSR učitelům. Unipetrol věří, že vzdělávání začíná právě u učitelů, proto se na ně zaměřuje stejně jako na školáky.
- Unipetrol ochotně přispívá k dobrým životním podmínkám místních komunit tím, že s nimi úzce spolupracuje na řízení sociálních dopadů svých obchodních aktivit a zvyšování výhod, které dokáže poskytnout. Unipetrol je hrdý na to, že je považován za dobrého souseda a člena komunity. Pokud jde o sousedství, mezi aktivity Unipetrolu patří také podpora a rozvoj česko-polských vztahů.
- Unipetrol každý rok vynakládá více než miliardu korun na projekty spojené s ochranou a podporou ochrany životního prostředí. Unipetrol neustále modernizuje svoji výrobu, optimalizuje energetickou náročnost, snižuje objem emisí a odpadních materiálů. Kromě toho také spolupracuje s řadou neziskových organizací na projektech na podporu přírody.
- Zaměstnanci jsou největší devizou každé společnosti. Proto se Unipetrol snaží vytvářet prostředí, ve kterém se každý cítí ceněn a přispívá svými jedinečnými schopnostmi a perspektivami. Unipetrol, který zaměstnává více než 4 800 lidí, je považován za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů v oboru chemie a za jednu z nejlepších českých společností pro studenty a absolventy.
„Chceme se stát součástí komunity odpovědných firem v České republice. Díky našemu členství budeme sdílet své zkušenosti mezi členskými společnosti a čerpat inspiraci do našich dalších aktivit,“ vysvětluje Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, proč se společnost Unipetrol rozhodla pro členství v alianci Byznys pro společnost.
Byznys pro společnost spojuje firmy, které myslí odpovědně, pomáhají a vytvářejí lepší podmínky pro život. Cílem aliance je vytvářet prostor pro spolupráci firem, sdílení zkušeností a zavádění profesionálních nástrojů pro udržitelné podnikání v jednotlivých oblastech CSR. Byznys pro společnost je českým partnerem CSR Europe, největší evropské organizace, která se zaměřuje na sdílení zkušeností ze CSR napříč členskými organizacemi. Podporuje trvalou udržitelnost a konkurenceschopnost v moderní Evropě.
Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost, dodává: „Jsme velmi rádi, že se právě společnost Unipetrol stala členem aliance BpS. A že tak má ambici připojit se k lídrům udržitelnosti a odpovědnosti v České republice, kteří chtějí přispívat k tomu, abychom žili ve společnosti prospívající po všech stránkách – nejen ekonomické, ale stejně tak společenské a environmentální. Těšíme se, že se spolu s ostatními členy aliance společnost Unipetrol aktivně zapojí do diskusí, do sdílení inspirativních přístupů a ke konkrétním krokům směrem k transformaci podnikání a společnosti postavené na principech diverzity.“
Byznys pro společnost rozvíjí se svými členy strategii Odpovědně 2030, která se zaměřuje na podporu udržitelné výroby a spotřeby, udržitelného trhu práce a komunit. Pro své členy mimo jiné organizuje konference a workshopy v těchto oblastech, informuje o nových trendech, poskytuje odborné know-how (např. v rámci tématických expertních skupin), ale také připravuje a realizuje programy firemního dobrovolnictví a poskytuje firmám poradenství ohledně strategií CSR. Největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice pomáhá velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR. Mezi její členy patří desítky nejvýznamnějších společností s celkovým počtem více než 200 000 zaměstnanců. Byznys pro společnost spolupracuje s klíčovými svazy, institucemi i státem, realizuje popularizační kampaně pro veřejnost a také vystupuje jako národní koordinátor řady evropských programů.
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 413 stanic největším řetězcem.  Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za loňský rok utržila přes 130 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání pyšný na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. (21.10.2019)