Unipetrol uskutečnil havarijní cvičení na nové polyetylenové jednotce PE3

Unipetrol uskutečnil v litvínovském Chemparku plánované havarijní cvičení na nové polyetylenové jednotce PE3, která je největší investicí v dějinách českého chemického průmyslu. Polyetylenová jednotka PE3 vyrábí moderní vysoko hustotní polyetylen a je pro skupinu Unipetrol klíčovým výrobním zařízením. Taktické havarijní cvičení prověřilo nastavený havarijní plán a činnost zásahové jednotky při simulovaném úniku isobutanu a následném požáru.
Skupina Unipetrol nedávno dokončila výstavbu polyetylenové jednotky (PE3), jejíž celkové investiční náklady se pohybují okolo 9,6 mld. Kč. Taktické havarijní cvičení se tak letos uskutečnilo v prostorách nového zařízení, kde se vyrábí moderní polyetylen s širokým využitím ve farmaceutickém, kosmetickém a stavebním průmyslu nebo při produkci chemických výrobků pro domácnosti.
„Havarijní cvičení je součástí našich školících modulů, kdy trénujeme teoretické znalosti a převádíme je do praxe. Cvičíme každý rok, protože pracujeme v rizikových prostorech. Tím také naplňujeme legislativní požadavky,“ uvedla Michaela Freyová, ředitelka úseku bezpečnosti skupiny Unipetrol.
„Zasahovali jsme na jednotce PE3, která je nejnovější výrobnou plastů v litvínovském areálu. Námětem cvičení byl únik isobutanu, v důsledku čeho přešla látka z kapalné fáze do plynné, a došlo k požáru. Měli jsme zde jednu zraněnou osobu, hasiči tak prováděli evakuaci zraněného operátora a současně hasební zásah a chlazení okolních konstrukcí. Zásahu se zúčastnila naše jednotka podnikových hasičů. Na směně v ní pracuje 21 hasičů a dva operační důstojníci,“ komentoval simulovaný zásah Petr Králert, velitel hasičského záchranného sboru Unipetrol.
Během havarijního cvičení se prověřovala účinnost havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace nově zprovozněné polyetylenové jednotky (PE3) a součinnost všech složek při řešení mimořádné události. Došlo k evakuaci osob z administrativní budovy petrochemie a zároveň i ke krátkodobé uzavírce přilehlých pozemních komunikacích ve spolupráci s Policií ČR.
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 417 stanic největším řetězcem. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2019 utržila 129 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. (13.10.2020)