Univerzita Palackého pomáhá oživit ekonomiku svého regionu. Vytvořila databázi kreativců

Programátoři, grafici, architekti, marketéři či výrobci šperků. Přes tisíc profesionálů těchto a dalších specializací nabízí databáze kreativců, kterou sestavila Univerzita Palackého ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Právě tzv. kreativní řemesla mohou sehrát klíčovou roli při oživení ekonomiky a kultury jednotlivých krajů.
Mobilizovat potenciál kreativců ve prospěch regionální ekonomiky. Zastavit odliv talentů do větších center a zároveň zachovat a rozvinout unikátní genius loci univerzitního města. To jsou hlavní záměry, které vedly tým Univerzity Palackého k sestavení databáze Kreativní Olomouc, vytvořené v rámci dlouhodobého projektu mapování kulturních a kreativních průmyslů.
Zpřístupnění databáze je výzvou pro nejširší veřejnost, firmy, státní správu i další potenciální zákazníky, aby objevovali kvalitu olomouckých kreativců, objednávali z místních zdrojů a podporovali talenty. Podniky a instituce mimo region pak získají povědomí o ekonomických a kulturních možnostech místních kreativních řemesel a mohou využít olomouckých tvůrců pro své aktivity.
Právě nyní, v období, kdy se řada firem, institucí i jednotlivců potýká s obtížemi, jsme se rozhodli tento adresář zveřejnit, propagovat, a zároveň tím poukázat na mimořádnou kvalitu a pestrost lokální kreativní produkce a napomoci její viditelnosti,“ říká Rostislav Nétek, hlavní řešitel projektu. „Všechny tyto subjekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů se totiž podílejí na specifické atmosféře Olomouce a jsou významným činitelem ekonomiky města,“ doplňuje Petr Bilík, prorektor UP pro vnější vztahy a jeden z členů výzkumného týmu. Princip sdílené prezentace kreativců a jejich propojení s podnikatelskou i veřejnou sférou má inspirovat i další regiony k využití potenciálu jejich vlastních tvůrčích odvětví.
Databáze zahrnuje celkem 14 kategorií: architekturu, design, film a video, hudbu, knihy a tisk, kulturní a umělecké vzdělávání, kulturní dědictví, oděvnictví, reklamu, řemesla, scénická umění, software, TV a rozhlas a výtvarná umění.
Aktuálně eviduje 1094 subjektů, které výzkumný tým identifikoval během předchozího výzkumu. Seznam je otevřený a je možné se do něj zdarma přihlásit.
Projekt Univerzity Palackého v Olomouci navazuje na činnost pod záštitou Technologické agentury České republiky (ETA). Vzniká ve spolupráci se zapsaným spolkem Kreativní Olomouc a je konzultován se statutárním městem Olomouc, Okresní hospodářskou komorou Olomouc a agenturou Czech Invest. Databázi a další podrobnosti o projektu naleznete na stránkách kkp.upol.cz. (18.5.2020)