Univerzita Pardubice jako jediná v zemi otevírá obor ve spolupráci s ČOI

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice otevírá na podzim letošního roku nový studijní obor „Hospodářská politika a veřejná správa“ zaměřený profesně na obchodní inspekci. Tento obor a jeho náplň vznikl v úzké spolupráci s Českou obchodní inspekcí. „Na tvorbě nového studijního oboru se na straně České obchodní inspekce podíleli odborníci s dlouholetou zkušeností a se znalostí potřeb nutných pro kvalitní přípravu lidí zabývajících se nejen kontrolní činností, ale využitelných i v rámci širších správních agend. Věřím, že se podařilo společně vytvořit odborný program obohacený aktuálními poznatky z praxe,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. „Počítáme také s tím, že během studia umožníme studentům odborné stáže přímo u České obchodní inspekce,“ dodal.
Fakulta ekonomicko-správní otevírá nový studijní obor Hospodářská politika a veřejná správa zaměřený profesně na obchodní inspekci. Jde o bakalářský typ studia, kde se studenti během tří let seznámí s odbornými předměty zaměřenými na jejich další uplatnění ve státní správě. Mohou si vybrat jak studium denní, tak kombinované. „Tento profesní bakalářský studijní program otevíráme na naší fakultě jako jediní v republice. Věřím, že zaujme maturanty, kteří rádi získávají znalosti nejen v učebnách, ale rovnou také v praxi,“ uvedla děkanka Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Studenti se během studia seznámí s problematikou ochrany spotřebitele, poznají fungování České obchodní inspekce, ale také dokáží např. identifikovat padělky a nebezpečné výrobky nebo zkontrolovat internetový obchod. Znalost budou mít i o postupu, jak se vede kontrola v provozovně podnikatele a jak rozhodnout o sankci za porušení zákonů. Kompetentně dokáží spotřebitelům poradit a řešit mimosoudní cestou různé spory mezi spotřebitelem a podnikatelem. Zákony potřebné pro dozor nad trhem budou nejen znát, ale dokáží je aplikovat i v praxi. Znalost fungování České obchodní inspekce a dalších dozorových orgánů či úřadů poskytne studentům porozumění správnímu dozoru i v širších souvislostech.
Po úspěšném absolvování bakalářského studia se absolventi uplatní zejména na pozici inspektora nebo metodika České obchodní inspekce, uplatnění však najdou i v rámci jiných správních orgánů vykonávajících správní dozor, případně jiné správní činnosti včetně vydávání správních rozhodnutí. Absolvent tohoto oboru může vykonávat vysoce specializované odborné činnosti na úrovni nižších a středních manažerských funkcí v orgánech státní správy a samosprávy, ale i v soukromé sféře.
Pokud by absolvent tohoto bakalářského programu chtěl studovat dál a prohloubit si nabyté znalosti a dovednosti, bude moci pokračovat na fakultě v jednom z navazujících magisterských programů. Letos fakulta do nového oboru přijme 40 uchazečů o denní a 20 o kombinované studium. (30.1.2019)