Usměrňovače elektrické

 

Statické měniče proudu střídavého v stejnosměrný. Nejstarší je rtuťový u. vynalezený r. 1904 Cooper-Hewittem. Původně byl skleněný, od r. 1908 se užívá pro větší výkony železných. R. 1926 Hull u. elektronkový, triodu plněnou rtuť. parami, tzv. thyratron. R. 1927 sestr. Grondahl usměrňovač hradlový.