Úspěchy České republiky na poli kosmického průmyslu a vědy oslaví, už tradiční, festival Czech Space Week

Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest a dalšími partnery připravilo již čtvrtý ročník festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Festival plný kosmických akcí určených pro nadšené amatéry i odborníky, studenty i učitele a pro všechny další fanoušky vesmíru potrvá od 8. do 12. listopadu 2021. Nabídne řadu přednášek, panelových diskuzí a živých vysílání. Zatímco některé akce proběhnou čistě online, jiné se odehrají fyzicky v Brně nebo v Praze.
Cílem festivalu je oslavit vesmírné úspěchy v Evropě i v České republice a seznámit návštěvníky s novinkami na poli kosmického průmyslu a vědy. Všechny akce určené pro veřejnost budou zdarma.
Popularizace kosmického průmyslu a vědy i akce pro veřejnost
Konference ESA Space solution představí výsledky prvního pětiletého programu kosmického inkubátoru ESA BIC Prague a slavnostně zahájí start nového programu ESA BIC Czech Republic. Současně představí ESA Business Application Ambassador pro Českou republiku a další fázi ESA Technology broker.
Široké veřejnosti, studentům, akademikům a firmám vesmírného i jiného zaměření bude patřit Evropský průmyslový den. Cílem této hlavní akci celého festivalu je podpořit spolupráci mezi firmami států V4 a ukázat jim, že při hledání partnera se nemusí obracet směrem na západ, ale že i mezi sousedními státy najdou velice vyspělé firmy. Studenti si také budou moci domluvit stáž nebo si mezi firmami najít svého budoucího zaměstnavatele.
V neposlední řadě se na festivalu představí novinky z programu pro dálkový průzkum Země Copernicus. Konference je určena pro uživatelskou i zpracovatelskou sekci dat programu Copernicus i širokou veřejnost. Pro tu připravuje svůj program i Akademie Věd ČR. V průběhu Czech Space Weeku nabídne popularizačně naučné přednášky s vesmírnou tematikou.
Letošního Czech Space Weeku se zúčastní také vedoucí kanceláře pro inovace a podnikání ESA Frank Maximilian Salzgeber, který přijede do České republiky osobně.
Uplatnění žen ve vesmírném průmyslu
Ukázat, že téma “space” už dávno není pouze mužská disciplína, a zároveň přilákat do tohoto pracovního odvětví více žen, chce program Space for women. S tím jak se rozšiřuje škála využití kosmických technologií, se zvětšuje i rozptyl poptávky po absolventkách, které vystudovaly i jiné obory než raketové inženýrství. V oblasti “spacu” najde uplatnění už i právnička nebo psycholožka. Inspirací budou pro návštěvníky ženy nejen z České republiky, které v tomto směru uspěly a o svůj příběh a zkušenosti se podělí v panelové diskuzi. Z již potvrzených vystoupí Kateřina Falk, Nathalie Claudel, Lena Halounová a Anita Sengupta.
Festival nabídne program pro děti i studenty
Speciální program pro děti a studenty připraví spolupořadatelé festivalu, kterými jsou Planetárium Praha, vzdělávací kancelář ESA ESERO, Hvězdárna a planetárium Brno.
Na závěru festivalu kosmonautiky odehraje Pražský filmový orchestr tematický koncert, kde zazní tituly nejen žánrů sci-fi, ale i fantasy, herní hudby a hororové hudby z prostředí vesmíru. Celý program najdete již brzy na https://czechspaceweek.com/ (14.10.2021)