Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná firma 21. století, kterou na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí Národní centrum průmyslu 4.0 ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0, společnostmi Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing. Unikátní spolupráce napříč akademickou a komerční sférou v oblasti digitalizace průmyslu umožní zástupcům firem získat nezávislý pohled na sebe samé a také inspiraci, jakým směrem se dále ubírat.
Expozice Národního centra Průmyslu 4.0 a jeho partnerů zaujala veletržní hosty již v loňském roce. Letos představí na více než dvou set metrech čtverečních ve dnech 10.–13. října řešení pro efektivní, udržitelnou a inovativní průmyslovou výrobu, bez které se neobejde žádná úspěšná firma 21. století.
Flexibilní modulární výroba
Letošním veletržním tahákem bude robotická buňka demonstrující flexibilní modulární výrobu, a to na příkladu zmenšených modelů baterií z elektromobilů v procesu jejich oprav pro opětovné použití. Po demontáži a úpravě mohou autobaterie dále sloužit ještě jinde. Jedná se nejen o příklad udržitelného řešení, ale také o projekt, který realizujeme pro slovenskou společnost ZTS Výskum a vývoj ve spolupráci se společností DEL. Během veletrhu na této buňce budeme demonstrovat inovativní řešení s nasazením celé škály různých technologií. Návštěvníci u nás uvidí ukázky využití digitálního dvojčete, virtuální a rozšířené reality, sběru dat přes 5G, datové analytiky a vizualizace, strojového vidění, a samozřejmě kolaborativní robotiky. Důležitou částí je využití „edge computing“ na platformách T-Mobile a Siemens, což umožňuje kombinovat rychlý sběr dat a náročné výpočty.
My neříkáme firmám, kolik robotů nebo moderních strojů si musí nakoupit, aby byly inovativní. Faktem ale je, že využití moderních technologií je už dnes v průmyslu nevyhnutelné, protože zefektivňují procesy, pomáhají firmám adaptovat se na nepředvídatelné změny a rychlé cykly výroby nebo kompenzovat nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců,“ vysvětluje Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, který technologická řešení pro veletrh ve spolupráci s partnery připravil.
Virtuální a rozšířená realita
Robotická buňka bude doplněna propojenými speciálními pracovišti, na kterých díky technologiím SICK a T-Mobile v rozšířené realitě zaškolíme pracovníky na nové technologie, nebo díky digitálnímu dvojčeti buňky realizované ve spolupráci se společností DEL pomůžeme v rozšířené realitě naplánovat výrobu a přizpůsobit ji změnám. Tato buňka neboli digitální dvojče bude provozována v režimu tzv. virtuálního zprovoznění, které právě ve spojení s virtuální realitou umožní testovat různé výrobní scénáře bez jakéhokoliv zásahu do reálného provozu a tím se připravit na budoucí změny ve výrobě, nebo jenom upravit výrobu pro zvýšení kapacity.
5G sítě, monitoring dat i jahodový robot
V rámci energetické udržitelnosti budeme také monitorovat spotřebu energie a stlačeného vzduchu ve stánku, pomocí datové platformy tato data vizualizovat a navrhovat možnosti úspor. To všechno za využití rychlého a bezpečného připojení privátní průmyslové 5G sítě, která bude na stánku instalována společností T-Mobile, a díky čemuž bude možné si vše na místě i prakticky vyzkoušet.
Siemens představí ucelené portfolio řešení a výrobků pro rychlou, efektivní a udržitelnou digitální transformaci včetně řešení pro údržbu včetně analýzy dat, využití potenciálu dat ze strojů a zařízení, technologie pro 5G datový přenos a vzdálenou správu nebo možnosti pro retrofity. Zajímavostí je ukázka využití průmyslových technologií v moderním zemědělství – robot FRAVEBOT, který monitoruje zdravotní stav rostlin, v tomto případě jahod.
Financování inovací
Díky zapojení České spořitelny do celého procesu umíme řešit i financování: přímo na stánku ukážeme modelové příklady financování konkrétní technologie. Poskytneme také základní přehled o možnostech grantového financování v rámci aktuálních nástrojů z českých i evropských zdrojů, na která aktuálně dosáhnou zejména startupy a malé a střední firmy třeba prostřednictvím EIT Manufacturing, EDIH, AI MATTERS a dalších mezinárodních projektů. (24.9.2023)