Úspěšné počiny v oblasti péče o památky

V listopadu 1983 byla přijata Generální konferencí UNESCO rezoluce, jíž členské státy UNESCO vyhlásily 18. duben Mezinárodním dnem památek a sídel (MDPS). V naší zemi se této iniciativy ujal Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS, který k příležitosti oslavy MDPS uspořádal v letech 1991-1995 semináře pro odbornou veřejnost. Význam MDPS pro propagaci svých cílů a svého poslání si brzy po svém založení uvědomilo i Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), které vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. Ale trvalo dlouhých pět let, než mohl být od roku 1996 každý 18. duben i v naší zemi spojován s prestižní oslavou svátku památek a historických sídel, při níž dochází ke šťastnému spojení oslavy MDPS s ceremonielem udělování cen za úspěšné počiny v oblasti péče o památky. SHS ČMS má k 1.2.2021 celkem 206 členů, z toho 196 řádných (obcí, měst a městských částí) a 10 přidružených. Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví.
Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ
Na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992 dne 2. listopadu 1994 byla podepsána zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Signatáři tohoto dokumentu jsou reprezentanti subjektů garantujících Cenu: ministr kultury, ministr pro místní rozvoj a předseda SHS ČMS. Cena sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu symbolizujícího historická sídla (je majetkem Sdružení a na volnou plochu tohoto uměleckého díla jsou připisováni vítězové Ceny); replika Ceny je předávána vítěznému městu. K ocenění dále náleží pamětní grafický list a finanční částka 1 000 000 Kč. Ocenění získali také jednotliví krajští vítězové, obdrželi pamětní list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částku 100 000 Kč od Ministerstva kultury. Dvě města obdržela Cenu ministra pro místní rozvoj – grafický list a finanční příspěvek 100 000 Kč. V letošním ročníku soutěže bylo 33 účastníků, z nich porota vybrala 14 krajských finalistů.
V jednotlivých krajích zvítězila města:
Hlavní město Praha-Praha 1, Středočeský kraj-Kolín, Jihočeský kraj-Prachatice, Karlovarský kraj-Loket, Plzeňský kraj-Horažďovice, Ústecký kraj-Žatec, Liberecký kraj-Lomnice nad Popelkou, Královéhradecký kraj-Hradec Králové, Pardubický kraj-Letohrad, Olomoucký kraj-Lipník nad Bečvou, Jihomoravský kraj-Boskovice, Kraj Vysočina-Telč, Moravskoslezský kraj-Frenštát pod Radhoštěm, Zlínský kraj-Kroměříž.
Titul historické město roku 2021 získaly Boskovice z Jihomoravského kraje. Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna v nadmořské výšce asi 380 metrů, žije zde 11 417 obyvatel. Města je obklopeno lesy Drahanské vrchoviny, okolí má letoviskový charakter. Boskovice se nacházejí v severní části Moravského krasu se Sloupsko – Šošůvskými jeskyněmi a dalšími lokalitami krasového území. Moravský kras je druhá nejstarší chráněná krajinná oblast v České republice. Jméno města, které se bude pyšnit titulem Historické město roku 2021, přečetl Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zástupce města Havlíčkův Brod, které se stalo vítězem v loňském roce. Ocenění starostovi města Boskovice Jaroslavu Dohnálkovi předávali Martin Baxa, ministr kultury, Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj a Libor Honzárek. Cena je odměnou za nejlepší využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. „Je to pro nás dárek k narozeninám. Boskovice letos slaví 800 let od první písemné zmínky. My už dlouho historickým městem jsme, ale teď už na to máme glejt," řekl starosta Dohnálek. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka. Město Boskovice bylo ve finále soutěže už dvakrát před letošní účastí. V roce 2005, kdy se vítězem staly Františkovy Lázně a v roce 2014, kdy zvítězila Chrudim. Doposud Boskovice získaly dílčí ocenění Ministerstva pro místní rozvoj a cenu časopisu Moderní obec. Městská památková zóna Boskovice byla vyhlášena v roce 1990 a skládá se ze tří celků, města v hradbách, zámeckého areálu a bývalé židovské čtvrti. Zaujímá tak téměř celou plochu historické části města. Zahrnuje 37 nemovitých kulturních památek, z nichž nejvýznamnější jsou hrad, zámek, zámecký skleník, kostel svatého Jakuba staršího, radnice, synagoga, židovský hřbitov a rezidence. V ČR unikátní je soubor staveb bývalého židovského ghetta, které je po třebíčském ghettu nejzachovalejší zástavbou tohoto typu v zemi. Loni Boskovice opravily tři památky s dotací z programu regenerace, která činila 775 000 korun. Byl to židovský dům s rituální lázní, kde se obnovovala fasáda stejně jako u dalšího domu v židovské čtvrti. Na hradě se pak restauroval dřevěný rumpál u studny.
Zbylí dva finalisté Loket a Telč si odnesly Ceny ministra pro místní rozvoj s finančním příspěvkem 100 000 Kč.  Loket má 93 kulturních památek na území MPR (17,56 ha) Dochází k oživování historického centra, nově se obyvatelé do centra stěhují. V MPR město přispívá na obnovu nepamátkových objektů. V roce 2021 město obdrželo v rámci programu 1 975 000,- Kč, které byly využity na obnovu 4 kulturních památek. Telč má na území MPZ (36 ha) 86 kulturních památek. Město provozuje Fond projektů města Telč. V loňském roce byla z programu realizována obnova 6 kulturních památek s dotací ve výši 1 847 000 Kč.
Oprava památek
V ČR je na 40 tisíc nemovitých památek a čtyři desítky památkových rezervací a zón. Celkem bylo od roku 1993 opraveno přes 18000 památek s náklady 14,6 miliard korun. Loni stát na obnovu památek poskytl 163 milionů korun.
Mladí fotografují památky
 V roce 2007 bylo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadatelem – Radou Evropy, aby u nás zorganizovalo soutěž „Mladí fotografují památky“ a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se velmi rádo ujalo této výzvy. Letošního 16. ročníku se účastnilo téměř 200 žáků a studentů, kteří poslali více než 300 fotografií. První místo získala fotografie Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Zelená Hora od Jana Komárka (17 let). Na druhém místě se umístila Julie Nestrojilová (11 let) za fotografii Bazilika, Třebíč a 3. místo získala Leona Malíková (17 let) za fotografii Klíče od nebeské brány, Trhové Sviny.
I v letošním roce Sdružení připravilo akci „Brány památek dokořán“ - členská města se tak připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel – po celý duben otevírají památky ve svých městech, pořádají prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, přednášky a pod…).  Přehled všech akcí a další informace jsou zveřejněny na internetových stránkách https://www.historickasidla.cz.
Jaromír a Věra Hamplovi, foto: archiv SHS ČMS, Hampl (3.5.2022)