Ústavní právo na zbraň by vyjadřovalo symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů

Na národní výstavě myslivosti Natura viva v Lysé nad Labem byla dne 22. května 2019 podepsána dohoda o dlouhodobé spolupráci mezi lidskoprávní bezpečnostní organizací LIGA LIBE zastřešující přes 200 tisíc petentů petic proti odzbrojení
a reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní a Českomoravskou mysliveckou jednotou organizující 60 tisíc myslivců.
Obě organizace se shodly nejen v potřebě zachování práv legálních držitelů zbraní, ale také v podpoře kultury zodpovědnosti a etiky občanů v souvislosti s vlastnictvím, držením a nošením zbraně, obraně lidských práv, vytváření vyspělé občanské společnosti a zachování či zvyšování vnitřní bezpečnosti občanů ČR i vnější bezpečnosti státu a spolupráci při vzdělávání a osvětě nejen střelecko-myslivecké komunity, ale i laické veřejnosti.
V souvislosti s aktuálním vývojem ohledně směrnice EU o zbraních (známé také pod přívlastkem „odzbrojovací“ směrnice) mj. obě organizace žádají Senát a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby co nejdříve znovu projednali, podpořili a zakotvili tzv. ústavní právo na zbraň do našeho ústavního pořádku.
„S odzbrojovací EU směrnicí zásadně nesouhlasíme. Ústavní právo na zbraň by vyjadřovalo symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří plní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní. Do budoucna tak bude ústavní zárukou zachování současných zákonných rámců, které jsou ověřeně dostatečně přísné a efektivní, čímž v praxi povede k výraznému zvýšení bezpečnosti občanů České republiky“, uvedl předseda ČMMJ 
Ing. Jiří Janota.
„Po Evropě obvykle probíhal tlak na majitele zbraní salámovou metodou tak, že sportovcům a myslivcům lživě slíbili, že oni na svých právech osekáni nebudou. V takové Velké Británii na to skočili, uvěřili, že nebudou poškozeni, ale stejně na ně posléze došlo. A to tak daleko, že dnes britští občané nemohou mít u sebe ani dětskou „rybičku“. Naši myslivci si získali obrovskou úctu a překvapili svým neuvěřitelně rozhodným postojem. Tím, jak drží s ostatními majiteli zbraní za jeden provaz“, uvedl prezident LIGA LIBE Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. (23.5.2019)