Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích cvičila hromadný příjem zraněných z letecké nehody

Kapitán letadla Boeing 737 letecké společnosti SMARTWINGS letící z Rhodosu do Prahy zjišťuje během letu technickou závadu na letadle. Pár minut před přistáním vyhlašuje nouzový signál „MAY DAY“. V letadle cestuje sto pasažérů a šest členů posádky. Začíná cvičení AIRCRAFT EVAC 2019.
Cvičení odstartovalo přesně ve 13 hodin. Podle připraveného scénáře došlo během přistání letadla k poškození levé podvozkové nohy a nepovedenému přistání. Poškození podvozku mělo za následek porušení křídla a palivových nádrží a vyjetí letadla mimo dráhu. Následoval kolaps konstrukce letadla, jehož následkem bylo vymrštění části cestujících a zavazadel mimo letadlo.
Přijíždí záchranné jednotky
K letadlu se okamžitě začaly sjíždět záchranné jednotky letiště Praha a složky Policie České republiky, které musely urychleně zajistit místo zásahu. Hasiči zahájili hašení levého motoru a vnitřní části letadla a současně dokončili evakuaci pasažérů. Na místo začaly přijíždět součinnostní složky Integrovaného záchranného systému, včetně vozidla Golem.
Zdravotníci rozdělovali cestující podle závažnosti zranění do několika skupin. Cestující s vážným zraněním byli transportováni sanitkami do přilehlých nemocnic ve Střešovicích a v Motole, cestující bez zranění byli převezeni autobusy do Centra pro cestující.
Několik velmi vážně zraněných cestujících transportoval červenobílý vojenský vrtulník letecké záchranné služby do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Ta ihned po nehodě vyhlásila traumaplán, svolala jednotlivé traumatýmy, připravila materiál, operační sály, lůžka a do deseti minut byla schopná přijmout pacienty.
Přistává vrtulník
První vrtulník přistál na heliportu Ústřední vojenské nemocnice krátce po 14. hodině. Na palubě měl dvě těžce zraněné osoby, které vyžadovaly neodkladnou péči. Traumatýmy si přebraly raněné a dopravily je na halu akutního příjmu Emergency. Krátce poté přijíždějí do nemocnice první sanity a zdravotníci zraněné odváží na operační sál. Mezitím dosedl vrtulník podruhé. Bohužel u obou pacientů přepravených vrtulníkem musel lékař konstatovat smrt.
Na akutní hale Emergency ve stejné chvíli vedoucí lékař směny třídí pacienty podle závažnosti zranění a jednotlivé týmy je podle akutnosti přebírají k ošetření. Na místě jsou chirurgové, anesteziologové, radiolog, ortoped, neurochirurg, sestry i sanitáři. Ruch, napětí, rychlost - vyšetření, diagnostika, transport na sály. Jeden úkon za druhým. Bez secvičenosti týmů by to nefungovalo. Přijíždějí sanity s dalšími pacienty. Vše je pečlivě zaznamenáváno. V jednom okamžiku je dopraveno k příjmu osm zraněných, třídicí skupiny označují pacienty a předávají je k ošetření. Na místě jsou připraveni pomoci i kaplan a psycholog. Kolem patnácté hodiny týmy ošetřily poslední zraněné a je ohlášen konec traumaplánu. Ústřední vojenská nemocnice přijala a ošetřila celkem 24 osob, polovina z nich byla lehce zraněna, další byli těžce zranění, u dvou dopravených byla konstatována smrt.
Spoluúčast na pohotovostním cvičení AIRCRAFT EVAC 2019 byla pro ÚVN vítanou příležitostí k metodickému nácviku krizové připravenosti při hromadném příjmu zraněných. „ÚVN je letišti ze všech pražských nemocnic reálně nejblíže a je velký předpoklad, že pokud by došlo ke skutečnému neštěstí, budou pacienti transportováni právě do naší nemocnice. Je nutné, abychom pravidelně nacvičovali, měli všechny postupy zautomatizované, odhalili případné nedostatky právě při cvičení, kdy nejde o skutečné životy. Při dnešním nácviku jsme nabrali nové zkušenosti a podněty v kontextu mimořádných událostí, které mohou nastat na letišti Václava Havla,“ zhodnotil Ivan Jeřábek, náměstek ředitele ÚVN.
Cvičení probíhalo za provozu
Cvičení probíhalo za plného provozu pražského letiště. Do akce se zapojilo 220 členů záchranných složek, sto figurantů a třicet pracovníků organizačního týmu.
„Statisticky dochází k leteckým nehodám velmi vzácně. Velká mezinárodní letiště však musí být připravena i na takovou událost. Proto minimálně jednou za dva roky pořádáme pohotovostní cvičení, při kterém komplexně testujeme připravenost na řešení mimořádných událostí všeho druhu,“ vysvětlil člen představenstva Letiště Praha Milan Špaček.
  • Ústřední vojenská nemocnice přistupuje k aktivaci traumaplánu v případě ohlášení vyššího počtu těžce zraněných dopravených do ÚVN složkami Integrovaného záchranného systému. I. stupeň je vyhlášen při očekávaném příjmu do 10 osob, z nichž alespoň tři potřebují naléhavou urgentní péči. II. stupeň je aktivován při očekávaném příjmu do 20 osob, kde je maximálně polovina vyžadující naléhavou urgentní péči. Při vyšších počtech je aktivován III. stupeň traumaplánu.
  • Do cvičení se zapojil Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Asociace samaritánů ČR, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Policie České republiky (Inspektorát cizinecké policie, Letecká služba Policie ČR, Disaster Victim Identification Team), Armáda České republiky (Letecká záchranná služba), Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, Český červený kříž Praha 1, Řízení letového provozu a Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. (AČR 18.4.2019)