Už pátým rokem odborníci zkoumají stav zvonu Zikmund

Největší český zvon a národní kulturní památka – zvon Zikmund v katedrále sv. Víta – letos oslavil 470. výročí od svého odlití zvonařem Tomášem Jarošem z Brna. Toto výročí bylo připomenuto i během osmého ročníku slavnostní akce Den zvoníků Arcidiecéze pražské, která se konala 30. dubna pod patronací J. Em. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a Primase českého. Součástí akce byl také seminář, v jehož průběhu přednesli zástupci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze doc. Jan Siegl a Ondřej Kovářík výsledky získané při zkoumání stavu zvonu Zikmund v rámci spolupráce mezi Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze a FJFI. Odborníci materiálového inženýrství potvrdili, že ke zlomení srdce zvonu v roce 2002 došlo únavou materiálu. Současně však došli k závěru, že je nezbytné realizovat další práce zaměřené nejen na hodnocení stavu zvonu, ale také jeho interakcí se srdcem při zvonění. Cílem je navrhnout opatření, aby zvon mohl i nadále zvonit, ale přitom aby bylo minimalizováno riziko jeho poškození a my bychom ho mohli zachovat pro budoucí generace.
Výsledky získané v průběhu let 2016 až 2018 vedly k závěru, že pro další bezpečný provoz zvonu Zikmund bude vyžadovat kontrolu srdce a jeho závěsu na zvonu. Pro ověření těchto závěru byli k posuzování stavu zvonu Zikmund přizváni i specialisté z „European Competence Center for Bells ECC – ProBell“ při univerzitě v Kemptenu v Německu. Výsledky jejich měření z prosince 2018 zcela jednoznačně potvrdily závěry získané pracovníky FJFI.
Tým docenta Jana Siegla se dlouhodobě věnuje studiu degradačních procesů materiálů a analýzám poruch strojů a zařízení. Získané výsledky jsou nejen publikovány v odborných časopisech, ale slouží i pro praktické využití v průmyslu. Mezi dlouhodobé průmyslové partnery patří například ČEZ, a.s., Aero Vodochody AEROSPACE a.s., ČZ a.s. Strakonice. (3.5.2019)