Uživatelské testování: Jak najít skrytou příležitost a ušetřit čas i peníze?

Pokud chcete dosáhnout vysoké spokojenosti uživatelů, je velmi důležité pochopit, jak lidé váš produkt používají. Velkou část odpovědí můžete získat pouze tak, že budete s uživateli mluvit a sledovat, jak s vaším produktem pracují. Tomu se říká uživatelské testování a je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit svůj růst a ziskovost.
Z obchodního hlediska jde především o zvýšení uživatelské základny a výnosnosti u konečného produktu. Chcete, aby lidé používali váš produkt místo konkurenčního. Abyste toho dosáhli, potřebujete potřebné informace. Potřebujete shromáždit co nejvíce relevantních poznatků, abyste mohli vytvořit produkt, který lidé skutečně chtějí.
Co je uživatelské testování a kdy se používá?
Uživatelské testování je testování buď existujícího digitálního produktu, nebo jeho prototypu z hlediska uživatelského chování. V praxi jde o pozorování uživatelů, jak používají daný produkt. Cílem tohoto testování je zjistit, jaké má produkt uživatelské problémy, v jaké míře produkt odpovídá potřebám uživatelů a dostat díky tomu zpětnou vazbu ohledně celkového dojmu. Součástí testování je shromáždění získaných dat a jejich následná analýza a definice základních problémových bodů.
„Toto testování se používá během vývoje nového produktu, nebo pro analýzu uživatelského chování u existujícího produktu. Často se provádí opakované testování, od raného vývoje produktu až po jeho vydání,“ dodává Sergey Senchik, senior UX designer z digitální agentury WDF.
Jak probíhá uživatelské testování a jaké jsou možnosti?
Každé testování vychází z přípravy. Na začátku se definuje cíl testování, pak se na základě cílů připravuje scénář, který se skládá z konkrétních úkolů, které mají splnit uživatelé během testování. Také je důležité připravit otázky pro zpětnou vazbu.
Testování může probíhat moderovaně nebo nemoderovaně. V případě moderovaného testování dostávají účastníci úkoly od moderátora, kdy během tohoto procesu probíhá nepřetržitá komunikace. Plusy moderovaného testování jsou v tom, že díky komunikaci během testování je možnost si dělat poznámky, jak uživatel reaguje. Mínusem je to, že tento proces zabere více času, protože se většinou pracuje jenom s jedním člověkem. Plusem nemoderovaného testováni je poté to, že uživatelé pracují samostatně a díky tomu se zvládne otestovat mnohem více uživatelů a získat více relevantních dat. 
„Testování může probíhat jak při osobním setkání v připravené místnosti, nebo online. Během testování nahráváme obrazovku uživatele, případně i jeho, abychom sledovali jeho výraz tváře a jaké emoce pociťuje během používání produktu. Na závěr vždy provádíme buď osobní pohovor, nebo uživatel vyplňuje dotazník, kde sdílí svůj názor, jak se cítil během testování, s čím měl problém a naopak co se mu líbilo,“ vysvětluje Sergey Senchik.
Základní typ uživatelského testování je testování použitelnosti produktu. Ale existují ještě i další metody uživatelského testování, které lze použít pro zlepšování produktu. Je to třeba A/B testování nebo teplotní mapy. Na rozdíl od testování použitelnosti, které zkoumá chování uživatelů obecně a na základě definovaného scénáře, A/B testování je o experimentování s více verzemi produktu, aby bylo možné zjistit, která je nejlepší a nejúčinnější. Je to důležitý nástroj pro zvýšení konverzí. Další metody, které jsou často využívané, jsou teplotní mapy (heatmaps). Tyto mapy nám více přiblíží, jak uživatel komunikuje s produktem, co vnímá prioritně a co naopak ignoruje. Zjednodušeně, teplotní mapa umožňuje sledování ukazatelů mydli uživatele na obrazovce. Data jsou prezentována pomocí barev, aby byla snadno srozumitelná.
Kde hledáte účastníky (uživatele) testování?
„Je několik možností a celé to záleží na demografii produktu. Občas kontakty poskytuje sám klient. Máme i svoje databáze uživatelů, kteří jsou ochotní otestovat nějaký produkt,“ popisuje Sergey Senchik, senior UX designer z digitální agentury WDF.
Další možností jsou on-line služby pro testování. Tyto služby zároveň poskytují i obrovskou databázi skutečných uživatelů. Jde tam nastavit vyhledávání podle spousty parametrů a najít díky tomu maximálně vhodnou cílovou skupinu.
Co je výsledkem uživatelského testování?
Výsledkem jsou data, která ukazují, jak se uživatel chová s produktem, jestli samotný produkt řeší problémy uživatelů, odpovídá jejich potřebám a jestli jsou uživatelská rozhraní a navigace produktu intuitivně pochopitelné. Na konci testování se ještě mohou dělat pohovory s uživatelem z důvodu zpětné vazby a je možné tak získat případně i nápady uživatelů, co by oni zlepšili – co jim chybí nebo naopak co jim přijde zbytečné. Na základě těchto informací se definuje, jaké má produkt problémy, a navrhují se poté strategie pro jejich řešení.
Závěr
Uživatelské testování by se v ideálním případě mělo provádět u každého projektu. Jednoduše ani ti nejlepší designéři na světě nedokážou předvídat všechny možné akce a reakce uživatelů. Vaši zákazníci očekávají kompletně fungující produkt a jsou ochotni zaplatit za dobrý design. Pokud uvedete na trh aplikaci, produkt nebo web se špatným UX, budete své uživatele frustrovat a v nejhorším případě o ně můžete i přijít.
Místo toho abyste vytvořili koncový produkt a pouze doufali, že se bude lidem hned líbit, proveďte několik uživatelských testů. Tím nejlépe zjistíte, jak na něj reagují skuteční uživatelé. Po absolvování několika kol testování a získání dostatku dat budete mít mnohem větší šanci na úspěšné a hlavně bezproblémové spuštění. (1.2.2022)