ÚZSVM letos ve sporech uhájil státu již přes 20 miliard korun a uzavřel 777 dohod o zastupování

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od ledna do konce července 2018 uhájil státu v soudních sporech celkem 20,6 miliardy korun. Ve stejném období úřad uzavřel celkem 777 dohod o právním zastupování jiných organizačních složek státu, což je o 50 dohod více, než v předchozím roce.
„Naše úspěšnost v právních jednáních dlouhodobě dosahuje přes 90 % a letos jsme státu uhájili vlastními zaměstnanci již přes 20 miliard korun. Postupně se nám daří naplňovat vizi stát se advokátní kanceláří státu,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
„Právníci ÚZSVM zastupují desítky státních institucí včetně Ministerstva financí, a to velmi úspěšně. Díky ÚZSVM stát eliminuje najímání externích advokátních kanceláří, čímž se šetří prostředky státního rozpočtu,“ doplnila ministryně financí Alena Schillerová.
K nejvýznamnějším letošním právním úspěchům patří například vítězství ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel FISCHER AIR. Dále pak spor o částku 613 milionů korun se společností Lavana, ve které žalující strana požadovala náhradu za nesprávný úřední postup. Jednalo se o námitku vůči bezúplatnému převedení majetku na obec ze strany tehdejšího Fondu národního majetku. Úspěšný byl také případ, kdy právníci ÚZSVM zastupovali Ministerstvo spravedlnosti, ve kterém se žalobce domáhal částky 170 milionů korun za náhradu údajné škody v exekučním řízení.
Právní zástupci ÚZSVM dále zastupovali Ministerstvo financí ve sporu se společností LANATEX, a.s., ve kterém bylo vymáháno finanční plnění ve výši 68,7 milionu korun. Společnost LANATEX, a.s. dovážela z Indie zboží, jehož cena byla vypořádávána k tíži dluhu Indické republiky vůči České republice. Řízení bylo pravomocně skončeno ve prospěch České republiky. Exekuční řízení stále probíhá a bylo rozšířeno o další přiznanou částku ve výši 18,3 milionu Kč.
ÚZSVM rovněž v první instanci zvítězil ve sporu s insolvenčním správcem společnosti Viktoriagruppe Aktiengesellschaft. Žalobce se domáhal zaplacení částky 2 044 248,56 EUR s příslušenstvím (cca 52,63 milionu Kč) za údajné bezdůvodné obohacení. Požadovaná částka měla dle tvrzení žalobce údajně odpovídat částce za ochraňování české motorové nafty společností Viktoriagruppe. Společnost u soudu tvrdila, že motorovou naftu údajně skladovala na základě neplatné smlouvy a rovněž absolutně neplatných dodatků k této smlouvě. ÚZSVM ve sporu úspěšně zastupoval Správu státních hmotných rezerv.
ÚZSVM také úspěšně vystupoval v kauze bezdůvodného obohacení jako žalobce proti společnosti Eurobillboard s.r.o., ve které se podařilo postihnout beneficienta z pronájmu reklamních ploch, nikoliv pouze společnost plnící roli „bílého koně.“ Zatím nejnovější významný úspěch zaznamenali naši právní zástupci minulý týden, kdy uhájili státu přes 22 milionů korun ve sporu se společností ROJANA, s.r.o. Ta tvrdila, že stát odpovídá za škodu, která údajně vznikla prohlášením konkurzu ze strany Krajského soudu v Ostravě.
Od ledna do července 2018 bylo uzavřeno celkem 777 dohod o právním zastupování jiných organizačních složek. Jedná se o 50 uzavřených dohod více než za stejné období v minulém roce. K nejčastěji zastupovaným složkám patří Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí. (29.8.2018)