V březnu byla míra nezaměstnanosti na 3,4 %

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v březnu 74,2 % a oproti březnu 2020 se snížila o 0,6 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,1 %, míra zaměstnanosti žen 67,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 44,9 %, ve věku 30–49 let 87,0 % a ve skupině osob 50–64letých 76,6 %.
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v březnu letošního roku 3,4 % a meziročně se zvýšila o 1,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,9 %, míra nezaměstnanosti žen 4,0 %.
Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,9 % a proti březnu 2020 se zvýšila o 0,5 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,6 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,7 procentního bodu.
„Meziroční indexy začínají ukazovat vnitřní vývoj na trhu práce, kdy můžeme srovnávat první pandemické období s druhým. Pozitivní je zvýšení ekonomické aktivity obyvatel o půl procentního bodu, značící, že se lidé na situaci adaptovali. Ovšem podíl aktivních lidí hledajících práci, tedy míra nezaměstnanosti, se výrazně zvýšil, a to o 1,4 procentního bodu. Ekonomické zotavení po pandemii tak bude do velké míry hra o to, jak rychle nové zaměstnání naleznou a jak dobré bude,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v březnu 2021 u 15–74letých v České republice činila 3,2 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc. (30.4.2021)