V Bukurešti o vnitřním trhu a podpoře malých a středních podniků

Ve dnech 2. a 3. května se v Bukurešti na pozvání rumunského předsednictví v Radě EU uskutečnilo neformální jednání ministrů průmyslu členských států EU (neformální jednání Rady EU pro konkurenceschopnost). Delegaci ČR na jednání vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Na žádost Rumunska měl být součástí delegace i úspěšný podnikatel, náměstka Bärtla tak doprovázel zástupce české firmy Y Soft Martin de Martini.
Program ministerského jednání měl tři hlavní části. První částí byl dopolední panel na téma podnikatelského prostředí, malých a středních podniků, start-upů a scale-upů a jejich příspěvku ke konkurenceschopnosti EU. „Malé a střední podniky jsou páteří našeho hospodářství,“ připomněl náměstek Bärtl a dodal: „Je důležité, aby se naše budoucí aktivity na podporu malých firem zaměřily na klíčové hospodářské výzvy dneška – zejména na digitální transformaci.“
Jednání pokračovalo pracovním obědem na téma konkurenceschopnosti evropského průmyslu v souvislosti s klimatickou politikou a dekarbonizací. ČR zdůraznila potřebnost technologicky neutrálního přístupu k dekarbonizaci. Zvláštní zacházení pak potřebují zejména energeticky náročná odvětví, kde je potenciál pro další snižování emisí již velmi limitován technologickými možnostmi.
Posledním bodem programu byl odpolední plenární panel na téma integrovaného přístupu k vnitřnímu trhu v kontextu průmyslové politiky a lepšího vymáhání pravidel. „Fungující vnitřní trh bez zbytečných překážek je dlouhodobou prioritou ČR v evropské politice,“ uvedl náměstek Bärtl. „V řadě případů máme v EU správně nastavena pravidla vnitřního trhu, která ale nejsou dostatečně efektivně vymáhána,“ dodal. Důsledné vymáhání existujících pravidel vnitřního trhu by mělo být sdíleným zájmem evropských institucí i členských států. Fragmentace vnitřního trhu nejhůř dopadá na malé a střední podniky, což se projevuje i konkrétními negativními dopady na průmyslové hodnotové řetězce. (3.5.2019)