V červnu rostl prodej nepotravinářského zboží

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu snížily reálně o 2,0 %, bez očištění stagnovaly. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,2 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v červnu reálně o 0,2 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 7,6 %, naopak za potraviny klesly o 0,3 % a za nepotravinářské zboží o 0,7 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 2,0 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 10,8 % a za potraviny o 3,8 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,4 %. V červnu 2020 bylo o dva pracovní dny více než v červnu 2019.
Bez očištění maloobchodní tržby meziročně stagnovaly. Pokles prodeje pohonných hmot (o 8,4 %) a potravin (o 3,3 %) byl kompenzován růstem prodeje nepotravinářského zboží (o 4,7 %).
Nejvyšší růst tržeb zaznamenal prodej přes internet a zásilkovou službu (o 27,8 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zvýšily tržby za výrobky pro domácnost (o 9,9 %), za počítačové a komunikační zařízení (o 6,1 %), za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 4,3 %) a za farmaceutické a zdravotnické zboží (o 2,3 %). Naopak tržby klesly v prodejnách s oděvy a obuví (o 16,4 %).  Tržby za prodej potravin se snížily ve specializovaných prodejnách o 2,4 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 3,4 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,5 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly reálně meziměsíčně o 8,7 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 17,3 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 11,8 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 5,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 13,5 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.
Za celé 2. čtvrtletí 2020 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 4,0 %, bez očištění o 4,1 %. Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží klesly meziročně o 1,3 %, za potraviny o 3,5 % a za pohonné hmoty o 17,3 %. Za prodej a opravy motorových vozidel3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 30,3 %, bez očištění o 30,2 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 22,9 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 32,0 %.
Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.
Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky. (5.8.2020)