V další letní turistické sezóně budou kontroly ČOI pokračovat

Česká obchodní inspekce na začátku letní turistické sezóny 2019 zveřejňuje výsledky kontrol za minulý rok. V roce 2018 uskutečnila 1 108 kontrol, které byly zaměřené na nabídku a prodej výrobků a poskytování služeb v turistických oblastech, které jsou spotřebiteli hojně využívány zejména v letním období. Porušení právních předpisů zjistila ve 449 případech. „Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje turisticky zajímavé a vyhledávané lokality. Ve srovnání s výsledky kontrolní akce provedené v roce 2017 došlo v roce 2018 k celkovému procentuálnímu navýšení počtu zjištění téměř o 8 procent. Vzhledem k těmto výsledkům bude kontrolní akce pokračovat i v roce 2019,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný.
ČOI provedla v období od 2. května do 30. září 2018 celkem 1 108 kontrol. Kontroly byly zaměřeny na subjekty působící na maloobchodním trhu, u kterých byl předpoklad prodeje výrobků nebo nabídky služeb v rámci letní turistické sezóny. Konkrétně se jednalo o hrady, zámky, koupaliště, sportovní areály, půjčovny sportovního vybavení a kempy, atp. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 449 případech, což je 40,5 %.
Ve srovnání s výsledky kontrolní akce provedené v roce 2017 došlo k celkovému procentuálnímu navýšení počtu zjištění 
o 7,8 %. Nejvíce porušení bylo zjištěno v ubytovacích zařízeních, jako jsou hotely, chatové osady a kempy, kdy nedostatky představují v procentuálním vyjádření 65,6 %.
Zjištěné nedostatky
Nejčastěji docházelo k porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to ve 490 případech:
  • ve 243 případech obchodníci nedodržovali zásadu poctivosti prodeje, například se jednalo o nesprávnou hmotnost pokrmu nebo míru nápoje a následné nesprávné účtování v návaznosti na seznámení s cenou (§ 3)
  • ve 119 případech prodejce neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků nebo služeb (§ 12)
  • v 69 případech prodejce nevydal spotřebiteli na jeho žádost doklad o zakoupení výrobků či poskytování služeb včetně zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)
Porušení dalších právních předpisů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce bylo zjištěno v 53 případech.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce ve sledovaném období uložila 391 pokut v celkové hodnotě 867 000 Kč. V rámci kontrolní akce také vydala zákaz prodeje na 921 kusů výrobků, které nesplňovaly požadavky právních předpisů. Hodnota zakázaných výrobků činila 111 171 Kč. Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání na 60 kusů měřidel, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů.  (8.4.2019)