V Děčíně prodali alkohol mladistvým všichni kontrolovaní

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého 8. 11. kontrolovala zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let v Děčíně. Při třech vytipovaných kontrolách byl alkohol mladistvému pokaždé prodán. Kontroly probíhaly v rámci akce HAD. S provozovateli barů a restaurací bude ze strany ČOI zahájeno správní řízení, kde bude rozhodnuto také o výši pokuty. „Akce byla koordinována Policií ČR v Děčíně a kontrol se zúčastnily další státní složky – Krajská hygienická stanice, Orgány sociálně-právní ochrany dětí, Celní správa, Odbor hospodářské kriminality Policie České republiky. Kontroly byly provedeny v lokalitách předem vytipovaných policií,“ říká ředitelka ČOI pro Ústecký a Liberecký kraj Renata Linhartová.
V rámci akce HAD provedli inspektoři dne 8. 11. 2019 ve večerních hodinách v Děčíně celkem 3 kontroly s přizvanými figuranty mladšími 18 let. Ve všech kontrolovaných provozovnách byly figurantům podány (prodány) alkoholické nápoje (0,2 L bílé víno, 0,5 L točené pivo), čímž prodávající porušili ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
Akce HAD 2019 (Hazard, alkohol a děti) navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, dále také ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších subjektů. (12.11.2019)