V integrovaných nástrojích v IROP zbývá pro žadatele ještě 12 miliard korun

Zájemci o podporu například veřejné dopravy, opravy silnic nebo kulturních památek prostřednictvím integrovaných nástrojů mají stále možnost získat dotaci. Stačí jen sledovat webové stránky nositelů integrovaných nástrojů, kde se zveřejňují všechny podrobné informace, a to nejen k vyhlašovaným výzvám. Městské aglomerace a místní akční skupiny (MAS), které jsou zapojeny do Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), přistoupily aktivně k výběru a podpoře místních projektů. Z připravené částky zbývá rozdělit ještě 12 miliard korun.
„Integrované nástroje představují způsob, jak koncentrovat prostředky EU ve specifických typech území a tím podpořit další rozvoj těchto oblastí a zároveň přispět k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétně se jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). V IROP bylo pro integrované nástroje vyčleněno necelých 30 % z celkových prostředků, tedy 30 miliard korun,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.
V ITI zbývá pět miliard korun především na veřejnou dopravu a kulturní památky, v IPRÚ jsou to tři miliardy na silnice, veřejnou dopravu a sociální infrastruktur a MAS mohou rozdělit ještě další čtyři miliardy korun na potřebné aktivity v území.
V městských aglomeracích ITI, do kterých spadají města Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Hradecko-pardubická aglomerace a Ústecko-chomutovská aglomerace, bylo již podpořeno 373 projektů za téměř 7 miliard korun, z čehož se již proplatilo více než 2,5 miliardy korun. Nejvíce projektů v realizaci je v Ostravské aglomeraci, a to 84 projektů za 1,2 miliardy korun.
V Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mladé Boleslavi a Zlíně, tj. městských aglomeracích IPRÚ, bylo celkem podpořeno 127 projektů za 2 miliardy korun, ze kterých již bylo proplaceno 800 milionů korun. V obou typech městských aglomerací ITI a IPRÚ je největší zájem o podporu školství a veřejné dopravy.
V území MAS je v realizaci 826 projektů za 1,8 miliardy korun, ze kterých je proplaceno přes 450 milionů korun. MAS nyní čekají úpravy svých integrovaných strategií CLLD, kde se budou upravovat nejenom finanční plány dle skutečného čerpání, ale také podporované aktivity podle aktuálního zájmu v oblasti podporované MAS. (14. 1. 2019)