V IROP se daří zkracovat termíny proplácení dotací

O tom, že je Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, efektivně nastavený dotační titul, svědčí i zkracující se termíny proplácení dotací příjemcům.
„V roce 2016, tedy rok po spuštění prvních výzev IROP, trvala průměrná doba administrace platby od podání žádosti o platbu do jejího proplacení 98 pracovních dní. Na konci roku 2019 to bylo průměrně 71 dní, tj. o 27 pracovních dní méně. K realizátorům projektů se tak peníze dostanou mnohem rychleji,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.
Významného zkrácení bylo dosaženo díky průběžnému zefektivňování postupů a optimalizaci pracovníků, kdy byl vytvořen systém řízení, který kontroluje vytíženost jednotlivých pracovníků na pobočkách, a pak podle toho přiděluje projekty napříč pobočkami, podle dostupné kapacity. Na administraci se podílejí pracovníci Centra pro regionální rozvoj, kteří kontrolují průběh realizace projektů a vynaložení prostředků v souladu s pravidly.
Většina finančních prostředků IROP je již rozdělena mezi příjemce projektů, kteří musí projekty zrealizovat a vyúčtovat. Poté je možné jim výdaje spojené s projekty uhradit. K dnešnímu dni bylo proplaceno 7 090 plateb za 43,8 mld. Kč, což představuje 36 % z celkového množství peněz z IROP. Nejvíce přicházejí žádosti o platbu za projekty zaměřené na infrastrukturu vzdělávání (1 210 plateb) a zateplování bytových domů (1 104 plateb). (13.2.2020)