V lednu mohou zemědělci žádat o dotace na zmírnění škod způsobených letošním suchem. Ministr Toman schválil zásady pro jejich poskytování

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil zásady pro dotace zemědělcům na zmírnění škod způsobených suchem v letošním roce. Příjem žádostí potrvá od 16. do 25. ledna 2019. Dokument, který stanovuje podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe) na svých webových stránkách 14. 12.
„Tyto zásady zaměřené na řešení škod na tržních plodinách a lesním sadebním materiálu navazují na již schválená pravidla pro kompenzaci škod na krmných plodinách. Ty jsme uveřejnili přednostně v říjnu, protože u nich nastala nejkritičtější situace. Přijali jsme zhruba 9600 žádostí v celkové hodnotě téměř jedné miliardy korun. Žádosti se nyní administrují, s výplatou jsme začali,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelů za škody způsobené suchem u tržních plodin je vymezeno dvousazbové odškodnění:
  • při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % je sazba ve výši 10 % normativních nákladů,
  • při poškození v rozsahu větším než 50 % je sazba ve výši 20 % normativních nákladů.
Žadatelé budou moci u příslušných plodin využít k prokázání škody seznamy poškozených katastrálních území. Tato možnost výrazně sníží administrativní zátěž žadatelů.
MZe všem potenciálním žadatelům o dotaci doporučuje, aby se ihned po zveřejnění Zásad důkladně seznámili s jejich obsahem a začali co možná nejdříve shromažďovat potřebné materiály, které budou muset k žádosti doložit a začali podávat žádosti na příslušná pracoviště Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu nejlépe od začátku příjmu žádostí, tedy 16. ledna 2019.
Konečná výše dotace a její sazby budou po kontrole všech podaných žádostí upraveny tak, aby objem peněz k proplacení zohledňoval celkový objem vyčleněných finančních prostředků ke kompenzaci škod.
Obě části kompenzace letošního sucha pro nejvíce poškozené podniky vycházejí z usnesení vlády. (14.12.2018)