V lednu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

V roce 2020 pokračuje Česká obchodní inspekce v kontrolách kvality pohonných hmot. V lednu odebrala 178 vzorků a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Česká obchodní inspekce pokračovala v odběru a kontrole pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území ČR. V lednu 2020 bylo předmětem kontroly 178 odebraných vzorků pohonných hmot a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Zlepšení oproti prosinci 2019 bylo v lednu 2020 zaznamenáno u vzorků motorové nafty z 1,2 % na 0,0 %.
Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci lednu 2020 odebrány.
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 100 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 75 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv. (27.2.2020)