V letošním roce přijalo MMR téměř 100 žádostí o dotaci na rozvoj cestovního ruchu za 140 milionů korun

Skončila lhůta pro podání žádostí o dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo téměř 100 žádostí s požadavkem až 140 milionů korun. Alokace programu činí 90 milionů korun. V těchto dnech probíhá vyhodnocení žádostí.
„Zaevidované žádosti o dotaci ukazují, že také v letošním roce žadatelé hodlají investovat do rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu nemalé finance. Počet podaných žádostí o dotaci a celková suma, která dosahuje téměř 140 miliónů korun, poukazuje na aktuálně zvyšující se zájem o dotační program a rozvoj nabídky v jednotlivých regionech České republiky,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Ministerstvo pro místní rozvoj je velmi potěšeno zájmem o výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, který je od roku 2017 letos co do sumy požadované dotace nejvyšší.
Alokace vyhlášené výzvy činí 90 milionů korun, bude tedy záležet na kvalitě předložených projektových záměrů, které nakonec na podporu dosáhnou. V tuto chvíli probíhá hodnocení a výsledky, které budou k dispozici na internetových stránkách ministerstva, by měly být známy v průběhu jarních měsíců. Na internetových stránkách ministerstva byl také uveřejněn přehled podaných a přijatých žádostí včetně výše požadované dotace. (22.2.2020)