V listopadu byla míra nezaměstnanosti opět 2,9 %

Míra zaměstnanosti 15-64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v listopadu 74,4 % a oproti listopadu 2019 se snížila o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,4 %, míra zaměstnanosti žen 67,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15-29 let očištěná od sezónních vlivů činila 45,9 %, ve věku 30-49 let 87,3 % a ve skupině osob 50–64letých 76,9 %.
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v listopadu loňského roku 2,9 % a meziročně se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,4 %, míra nezaměstnanosti žen 3,6 %.
„O desetinu nižší počet odpracovaných hodin byl v listopadu srovnatelný s březnem. Opět se více propadly hodnoty u osob samostatně výdělečně činných, a to dvojnásobně ve srovnání se zaměstnanci. Nárůst nezaměstnanosti dopadá výrazněji na ženy. V celkovém poklesu pracujících o 41 tisíc, ke kterému došlo od února, představují ženy výrazných 70 %,“ upozorňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Míra ekonomické aktivity 15-64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,6 % a proti listopadu 2019 se snížila o 0,3 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,8 procentního bodu.
Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15-74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v listopadu 2020 u 15-74letých v České republice činila také 2,9 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc. (7.1.2021)