V neomezených tarifech Česká republika dohnala Evropu

Telekomunikační trh se za poslední měsíce posunul a nabídky dat v tarifech všech českých operátorů se zlepšily. Vyplývá to z analýzy evropské společnosti Rewheel, která posuzovala aktuální tarify v porovnání se zeměmi EU a OECD. Hodnotila data z letošního září ve vztahu k datům dubnovým. Podle nich ČR mj. srovnala krok s okolními zeměmi v neomezených tarifech.
Analýza ukazuje, že dochází k pozitivním změnám. Víc dat se stalo součástí tarifu s neomezeným voláním. V levnějších stále panuje rozdíl, změny jsou třeba i u tarifů za 20, 30 nebo 40 eur. Pokud služby využívá víc zákazníků společně, například studenti, rodina nebo spolupracovníci, nově je možné i v tomto případě dosáhnout zajímavých cen.
Předseda vlády Andrej Babiš, který řídí tým zabývající se cenami mobilních dat, v němž je ministr průmyslu Karel Havlíček, vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla a poslanec Patrik Nacher, říká: „Opět zdůrazňuji, že dokud nebudeme na úrovni jiných států, například Dánska, Anglie, či Finska, kde neomezené volání a sms včetně až do 40 GB dat stojí do 600 korun, tak ve svém úsilí za levnější data nepolevíme. Máme další možnosti, jak přitlačit na operátory. Jsem rád, že Poslanecká sněmovna jednohlasně přijala změnu zákona o elektronických komunikacích, díky které budou moci zákazníci daleko jednodušeji a rychleji přecházet k jinému operátorovi a nebudu muset hradit poplatky a pokuty za změnu operátora."
„Díky koncentrovanému tlaku už Česká republika podle studie Rewheel patří do skupiny nejlepších zemí, co se týče tarifů do 50 EUR,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Operátoři však bohužel stále neposkytují, tak jako jinde ve světě, jednoduchou, transparentní nabídku s rozumným objemem dat i u nižších tarifů. To se musí změnit. Činíme pro to všechny potřebné kroky, mimo jiné dochází k uvolnění potřebných kmitočtů pro rychlý mobilní internet.“
Například v Estonsku či v Dánsku lidé mají za třiceti eurový tarif k dispozici neomezená mobilní data. Ve více než třiceti porovnávaných zemích ze čtyřiceti, mezi které patří třeba Švédsko, Francie či Rakousko, dostanou zákazníci za 30 eur více než 10 GB mobilních dat, v polovině zemí mohou využít více než 50 GB dat měsíčně. 
Od 1. dubna 2020 nabude účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích. Celý proces změny operátora se tak zjednoduší. Například odpadne povinnost oznamovat změnu původnímu operátorovi či bude k dispozici zákaznická kalkulačka pro porovnání cen. Vše přitom bude platit i pro dva miliony živnostníků. Poprvé tak budou mít stejné podmínky jako ostatní fyzické osoby.
Vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla dodává: „Dlouhodobě poukazujeme na to, že telekomunikační trh je u nás pokřivený. Protože se mu nikdo 20 let nevěnoval. My jsme si dali za cíl bojovat za levnější data a narovnání trhu. Podnikáme proto společně s MPO konkrétní kroky, máme mimo jiné připravený a s telekomunikačním sektorem konzultujeme Akční plán pro zjednodušení, urychlení a zlevnění výstavby optických sítí. Identifikovali jsme v něm 17 konkrétních opatření, která zvýší dostupnost mobilních dat pro každého. Postupně je naplňujeme.“
Mezi tato opatření patří například snížení výše úplat za věcná břemena při výstavbě sítí vysokorychlostního internetu či využití nově zřizovaných nebo významně renovovaných liniových staveb pro výstavbu těchto sítí.
Graf: Medián rozpětí cen za gigabajt v jednotlivých zemích - Česko ve srovnání s trhy EU28 a OECD
Zdroj: Analýza společnosti Rewheel  „Competitiveness of Czech mobile data prices – April versus September 2019“ (25.10.2019)