V prvním bloku JE Akkuyu byla namontována tlaková nádoba reaktoru

Stavba JE Akkuyu zaznamenala další významný milník: V prvním bloku elektrárny byla namontována tlaková nádoba reaktoru. Jde o jeden z klíčových kroků během montáže základního vybavení bloku. Předtím byl na prvním bloku smontován lapač taveniny, vybetonovaná opěrná konstrukce a namontována suchá ochrana a tepelná izolace válcové části reaktoru. Těsně před montáží samotného reaktoru byl sestaven a namontován opěrný prstenec, který ponese celou hmotnost reaktoru.
Montážní práce si vyžádaly speciální úpravy cest na staveništi, bez kterých by doprava tlakové nádoby reaktoru do reaktorové budovy nebyla možná. Po zpevnění a vyrovnání povrchu komunikací po celé délce trasy speciální kolečková plošina bez problémů překonala celou cestu od dočasných skladovacích ploch až na staveniště prvního bloku. Dále s použitím samohybného jeřábu Liebherr LR 13000 o nosnosti až 3 tisíc tun byla tlaková nádoba reaktoru o hmotnosti 330 tun, průměru 4,5 metrů a výšce 12 metrů zvednuta z horizontální polohy nad reaktorové oddělení a nainstalována na své příslušné místo, do reaktorové šachty.
„Montáž korpusu reaktoru na prvním bloku je jednou z hlavních událostí letošního roku. 21. dubna 2021 jsme nainstalovali opěrný prstenec, na který jsme pak měli umístit celou tlakovou nádobu reaktoru. Je to ten konstrukční prvek, který nese hlavní část hmotnosti celého reaktoru, udržuje jej ve stálé poloze a zabraňuje jak vodorovným, tak svislým posunům při zatížení. A teď už máme za sebou instalaci tlakové nádoby reaktoru na své předepsané místo. Chci zdůraznit, že jak všichni pracovníci, kteří montáž prováděli, tak operátoři zvedacích zařízení, pracovali naprosto dokonale. Instalace vyžaduje doslova chirurgickou přesnost: například nejvyšší přípustná odchylka ve vodorovném směru je menší než desetina milimetru. To, že jsme dokončili montáž tlakové nádoby reaktoru, nám teď umožní pokračovat v práci na reaktorové šachtě“, uvádí první zástupce generálního ředitele Akkuyu Nuclear, ředitel JE Akkuyu Sergej Buckich. 
Na průběh montážních prací dohlíželi zástupci Agentury pro jaderný dozor (NDK), francouzské nezávislé organizace Assystem pro stavební, OKB Gidropress (autoři jaderné části JE Akkuyu) a AEM-Technologie – výrobce tlakové nádoby reaktoru. 
Při montáži tlakové nádoby reaktoru byla použita technologie Open Top – manipulace přes otevřený vrch válcové části reaktoru. Umožňuje optimálně kombinovat stavební a montážní práce, jmenovitě začít s montáží vnitřního vybavení ještě před dokončením betonování krycích stavebních prvků. Tato technologie se s úspěchem osvědčila u mnoha projektů na stavbu jaderných elektráren v Číně, Japonsku, Bulharsku a Rusku, včetně stavby energetických jednotek Leningradské JE-2 s reaktory VVER-1200. Další využití Open Top na blocích JE Akkuyu je v plánu pro montáž vyvíječů páry, tlakových kompenzátorů, hlavních cirkulačních čerpadel a dalších hlavních prvků technického vybavení reaktorových hal. 
Po montáži korpusu reaktoru stavitelé budou pokračovat v betonování reaktorové šachty, nainstalují opory pro komponenty hlavního cirkulačního potrubí (HCP) a vyvíječů páry. Po montáži vyvíječů páry a korpusů hlavního cirkulačního čerpacího aparátu (HCČA) bude možné začít se svářením HCP, které spojuje hlavní komponenty prvního obvodu JE.
Tlaková nádoba reaktoru prvního bloku byla dopravena na staveniště JE Akkuyu po moři v listopadu 2020. Po odbavení lodě na námořním nákladním terminálu „Vostočnyj“ byl korpus přemístěn na skladovací plochy, kde prošel vstupní kontrolou, jež potvrdila jeho neporušenost a vysokou výrobní kvalitu.
Do projektu jaderné elektrárny Akkuyu jsou zapojeny i české firmy. Třebíčská firma MICo sem dodá tlakové nádoby v hodnotě 7,1 milionů eur a Sigma zvítězila v tendru na dodávku své produkce v hodnotě 15 milionů eur. Dále společnost ŽĎAS dodá ruskému výrobci hlavních cirkulačních čerpadel CKBM výkovky, které budou sloužit při výrobě čerpadel pro JE Akkuyu. (2.6.2021)