V roce 2018 více než polovina kontrolovaných autobazarů porušila zákon

Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje dodržování povinností při prodeji ojetých automobilů. V průběhu roku 2018 uskutečnila celkem 83 kontrol autobazarů a v 50 případech zjistila porušení právních předpisů. Nejčastěji prodejci používali nekalé obchodní praktiky, které pak mohou negativně ovlivnit rozhodnutí spotřebitele při nákupu ojetého vozidla, nebo řádně neinformovali o vlastnostech prodávaných vozidel.
ČOI provedla v roce 2018 celkem 83 kontrol autobazarů. Akce byla zaměřená na dodržování právních předpisů při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel. Hlavním cílem bylo ověření, jakým způsobem jsou poskytovány informace o jejich vlastnostech, zejména o počtu najetých kilometrů. Dále se zaměřila na správnost poskytování informací při uzavírání kupních smluv, jako například, počet předchozích majitelů nebo zda bylo vozidlo havarováno.
Porušení zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ČOI zjistila při 47 kontrolách (při některých kontrolách bylo porušeno více ustanovení zákona o ochraně spotřebitele): 
  • v 27 případech prodávající porušil zákaz užití nekalé obchodní praktiky (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 a 5a)
  • v 14 případech prodávající neinformoval řádně o vlastnostech prodávaných výrobků (§ 9 odst. 1)
  • v 9 případech neinformoval prodávající jasným způsobem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • v 9 případech nebyl spotřebitel informován o ceně prodávaných výrobků (§ 12) 
  • v 8 případech nebyl spotřebitel informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace (§ 13)
  • v 7 případech nebyl dodržen správný proces vyřizování reklamací (§ 19)            
Česká obchodní inspekce za výše uvedené nedostatky pravomocně uložila celkem 73 pokut v celkové výši 2 081 500 Kč.
Nejvyšší pokuta ve výši 300 000 korun byla uložena spol. Auto Diskont s.r.o.  Tato společnost porušila zákaz nekalých obchodních praktiky, jelikož uvedla nepravdivé údaje o technickém stavu vozidla BMW v hodnotě 215 000 korun. V nabídce vozidla uveřejněné na auto-diskont.cz a při prohlídce v provozovně Nepomucká v Plzni před uzavřením kupní smlouvy deklarovala, že se jedná o vozidlo nehavarované ve velmi zachovalém stavu. Podle kupní smlouvy, jejíž součástí je „Protokol o zkušební jízdě a předání vozidla“, se jednalo o vozidlo ve velmi špatném až nevyhovujícím technickém stavu, nadměrně opotřebované a havarované. U totožného vozidla se společnost dopustila další nekalé obchodní praktiky, jelikož spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy neuvedla podstatné údaje o nabízeném vozidle. Stav tachometru totiž neodpovídal počtu ujetých kilometrů.
Další pokuta ve výši 90 000 korun byla pravomocně uložena fyzické osobě provozující autobazar v ulici Pražská v Náchodě. Prodávající na dotaz inspektorů, v postavení spotřebitele, uvedl, že vůz Škoda Octavia je dovezen z Francie a stav tachometru je 150 553 km. Ze znaleckého posudku však vyplynulo, že skutečný stav najetých kilometrů byl 249 687 km. Informaci poskytnutou prodávajícím nelze považovat za řádnou, jelikož podle § 9 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků. (1.2.2019)