V roce 2018 zasáhly lesní požáry rekordní počet zemí

Evropská komise zveřejnila výroční zprávu o lesních požárech v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe za rok 2018. Podle zprávy zničily vloni požáry v EU téměř 178 000 hektarů lesů a půdy. Ačkoli to je jen necelá šestina plochy zasažené ohněm v roce 2017 a méně než dlouhodobý průměr, velké požáry postihly více zemí než kdy dříve.
Komisař pro životní prostředí Karmenu Vella k tomu uvedl: „Lesy mají zásadní místo v naší snaze o řešení klimatické a ekologické krize. Jsou plícemi naší planety a domovem 80 % rostlinných a živočišných druhů. Dnes jsou však v nevídané míře ohroženy. Každou hodinu zmizí lesy o rozloze 800 fotbalových hřišť a po celém světě řádí ničivé požáry. Jak ukazují naše nedávná opatření proti odlesňování, je EU připravena spolupracovat s partnerskými zeměmi při ochraně lesů v EU i na celém světě a investovat do prevence lesních požárů.“
Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics, který odpovídá za Společné výzkumné středisko, dodal: „Změny počasí související se změnou klimatu zvyšují riziko lesních požárů na celém světě. Na tuto situaci musíme reagovat. Je třeba zvýšit úsilí a přijmout taková opatření, aby naše lesy byly odolnější vůči teplejšímu a suššímu klimatu. Důkazy poskytnuté Společným výzkumným střediskem nám umožňují zaměřit se na nejúčinnější způsoby, jak přírodním požárům předcházet. Pomohou nám lesy ochránit a zachovat tak biologickou rozmanitost a kvalitu života obyvatelstva.“
Hlavní poznatky
Nejvíce požárů o rozloze 30 a více hektarů zaznamenal Evropský systém informací o lesních požárech loni v Itálii (147 požárů, shořelo 14 649 ha), ve Španělsku (104 požárů, shořelo 12 793 ha), v Portugalsku (86 požárů, shořelo 37 357 ha), ve Spojeném království (79 požárů, shořelo 18 032 ha) a ve Švédsku (74 požárů, shořelo 21 605 ha).
1. Ve Švédsku byla sezóna lesních požárů nejhorší v zaznamenané historii. Spálená plocha ve Švédsku přesáhla 21 605 ha, 
a byla tedy druhá největší v EU, což je pro severské státy dosti nezvyklé. Největší plocha lehla popelem opět v Portugalsku, jednalo se však jen o malý zlomek rozlohy zasažené v roce 2017 a jedno z nejnižších čísel za posledních deset let.
2. V ohrožených ekosystémech sítě Natura 2000, kde žije několik ohrožených rostlinných a živočišných druhů, zničily požáry 50 000 ha, což představuje 36 % celkové spálené plochy v roce 2018.
3. Přestože ve střední a severní Evropě byla celková spálená plocha menší než v předchozích letech, po většinu léta tam panovaly nadprůměrné teploty. Tato situace napomáhala vzniku a šíření lesních požárů, které způsobily značné hospodářské 
a ekologické škody.
V roce 2018 byl v reakci na lesní požáry v Evropě pětkrát aktivován mechanismus civilní ochrany EU ve Švédsku, Řecku, Lotyšsku a Portugalsku. Celkem bylo během léta mobilizováno 15 letadel, 6 vrtulníků a více než 400 hasičů, přičemž z Evropské unie byly financovány dopravní náklady ve výši 1,6 milionu eur na mobilizaci podpory postiženým zemím. Dále bylo v rámci programu Copernicus na žádost členských států vytvořeno přes 139 satelitních map lesních požárů. EU také poskytla odborníky na lesní požáry z celé Unie, aby Portugalsku v rámci mise zaměřené na prevenci a připravenost pomohli zvýšit schopnost na požáry reagovat.
V březnu 2019 Unie modernizovala mechanismus civilní ochrany EU a zahájila činnost programu rescEU, aby zlepšila ochranu občanů před katastrofami a řízení nově vznikajících rizik v Evropě i mimo ni. V létě 2019 vytvořila EU přechodnou flotilu letounů pro hašení požárů, kterou již dvakrát využila, a to v boji proti lesním požárům v Řecku a Libanonu. V červenci navíc Evropská komise ve svém sdělení vyzvala ke zintenzivnění činnosti EU proti odlesňování a znehodnocování lesů a zavázala se k dalším krokům, včetně rozvoje Evropského systému informací o lesních požárech tak, aby se dal využít ke sledování lesních požárů v celosvětovém měřítku.
Výroční zpráva o lesních požárech za rok 2018 rovněž uvádí, že v roce 2019 začalo období lesních požárů časně, a to kvůli suchu a větru, které doprovázely vysoké teploty. Již v březnu 2019 byl počet požárů vyšší než celoroční průměr v posledním desetiletí; byla zaznamenána řada požárů v horských oblastech a kritické požáry v deltě Dunaje.
Souvislosti
Zpráva „Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2018“ (Lesní požáry v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe v roce 2018), kterou vypracovalo Společné výzkumné středisko, tedy vědecké a znalostní centrum Evropské komise, předkládá detailní analýzu požárů v uvedeném roce včetně zpráv zaměřených na jednotlivé země. Zpráva obsahuje data z Evropského systému informací o lesních požárech programu Copernicus a také údaje z 33 zemí, které jsou členy odborné skupiny v oblasti lesních požárů. (31.10.2019)