V roce 2019 bylo dopravcům předepsáno mýtné ve výši 10,946 mld. Kč

Společnost CzechToll předepsala v prosinci 2019 dopravcům mýtné v celkové výši takřka 725 milionů Kč. Celkem tak bylo za celý rok 2019 naúčtováno dopravcům mýtné v souhrnné výši 10,946 mld. Kč, tedy o 1,19 % více než v roce 2018.
Po rozšíření sítě zpoplatněných komunikací k 1. lednu 2020 provozuje CzechToll satelitní mýtný systém na 1 102 kilometrech silnic I. třídy a 1 307 kilometrech dálnic. Celkem je v tuto chvíli zpoplatněno v České republice 2 409 kilometrů silnic a dálnic. Přestože se rozsah zpoplatněných silnic a dálnic rozšířil oproti původnímu mýtnému systému o 903 kilometrů, provoz satelitního systému je třikrát levnější než u původního mikrovlnného systému.
Nový mýtný systém byl spuštěn v prosinci 2019. Česká republika se stala první zemí na světě, která vyměnila nákladnou mikrovlnnou technologii za satelitní způsob výběru mýtného. Investice do nového systému se státu vrátí ještě během roku 2020 na masivních úsporách za provoz a na zvýšeném výběru mýtného díky zpoplatnění nových 868 kilometrů silnic I. třídy od 1. 1. 2020. (6.1.2020)