V roce 2019 se v ČR uskutečnilo více než 57 milionů přenocování

Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšil o 4,5 %, v tom domácích návštěvníků o 5,4 % a zahraničních o 3,8 %. Celkově se v tomto období ubytovalo o 4,1 % více hostů. Poptávka u domácí klientely se zvýšila o 5,0 %, zájem ze zahraničí byl o 3,4 % vyšší.
Za celý rok 2019 hromadná ubytovací zařízení vykázala růst počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo takřka 22 milionů a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili přes 57 milionů nocí.
Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí loňského roku 11,3 milionu, tedy o 4,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 5,4 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 3,8 %. V hotelech se počty přenocování meziročně zvýšily o 4,2 % a v penzionech o 7,5 %. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve všech krajích kromě Pardubického kraje a Vysočiny. Nejvíce se dařilo provozovatelům v Královéhradeckém kraji, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 9,1 %.
Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,7 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,1 %. Počet rezidentů vzrostl o 5,0 % a nerezidentů o 3,4 %. Nejvíce hostů (1,8 milionu) se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech, o 5,8 % více než v předchozím roce. Do tříhvězdičkových hotelů přijelo 1,4 milionu turistů, což představovalo zvýšení o 2,7 %. Penziony hlásily 6,1% navýšení a 452 tisíc návštěv. Regionálně návštěvnost poklesla pouze na Pardubicku, o 0,8 %. Naopak značný zájem o ubytování měli hosté v Karlovarském kraji (+13,2 %) nebo také na střední Moravě v Olomouckém kraji (+12,0 %).
Nejvíce zahraničních hostů přijelo tradičně z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 521 tisíc, což bylo o 3,9 % více než ve 4. čtvrtletí 2018. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska se 179 tisíci příjezdy, bylo to ale o 2,3 % méně než předloni. Z první desítky zemí se od poloviny roku snižovaly příjezdy z Číny a Jižní Koreje.
Vývoj v roce 2019
Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2019 dosáhl takřka 22,0 milionu, což bylo o 737 tisíc více než v roce 2018. Relativně to představovalo 3,5% růst. Počty hostů rostly již sedmým rokem za sebou. Domácích hostů se ubytovalo více než zahraničních o 218 tisíc. Meziročně se domácí návštěvnost zvýšila o 4,4 %, zahraniční o 2,6 %. V loňském roce došlo také k překonání 57 milionů přenocování a také zde převažovali rezidenti.
Takřka ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Pouze na Vysočině došlo k mírnému poklesu počtu přenocování o 0,4 % vlivem poklesu zájmu u cizinců.
Zahraničních návštěvníků přijelo za celý loňský rok o 272 tisíc více než v roce předchozím. V porovnání s obdobím 2017-2018 je tento přírůstek ale poloviční. Nejdůležitější zdrojovou zemí loni stále zůstalo Německo, odkud přijely celkem 2 miliony ubytovaných hostů (+2,2 %). Druhé v pořadí bylo Slovensko se 750 tisíci příjezdy (+2,6 %) a na třetí příčce se udrželo Polsko, odkud přijelo 673 tisíc hostů (+8,4 %). Naopak za celý loňský rok se snížila návštěvnost z Číny a Jižní Koreje. (7.2.2020)