V sídle společnosti ČEPS proběhlo cvičení OHEŇ 2018

Dne 2. 10. proběhlo v centrále společnosti ČEPS na pražském Bohdalci cvičení OHEŃ 2018, jehož tématem byla likvidace požáru a záchrana osob v administrativní budově a řídícím dispečinku. Cílem cvičení bylo prověřit činnosti složek integrovaného záchranného systému i krizovou a havarijní připravenost společnosti ČEPS.
Podle naplánovaného scénáře došlo ve večerních hodinách k fiktivnímu požáru elektroinstalace v suterénu administrativní budovy. Uvedený prostor byl zasažen zplodinami hoření a současně byly částečně ohroženy evakuační cesty. Vzhledem k této mimořádné situaci byly na místo povolány jednotky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy. Před příjezdem záchranných složek probíhala evakuace osob podle zpracované dokumentace požární ochrany pro daný objekt. Scénář současně pracoval s jednou pohřešovanou osobou, na jejíž záchranu byla nasazena vyhledávácí skupina.
Cvičení OHEŇ 2018 prověřilo činnosti společnosti v souladu s poplachovým plánem, předpokládaný průběh evakuace osob a kooperaci zaměstnanců v objektu před příjezdem jednotek integrovaného záchranného systému, ale také aktuálnost stávající bezpečnostní dokumentace. „Akce proběhla na základě dohod o vzájemné spolupráci mezi ČEPS, a.s., Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR. Součinnost jednotek IZS a společnosti ČEPS se ukázala jako plně funkční. Odpovídá nejpřísnějším požadavkům na zajištění bezpečnosti a ochrany objektů kritické infrastruktury, ke kterým objekty ve správě společnosti ČEPS patří,“ uvedl ke cvičení Martin Bílek, ředitel sekce Bezpečnost. (9.10.2018)