V Tanzanii se úspěšně rozjel projekt na výrobu kukuřičné mouky

Produkty z kukuřičné mouky jsou nejběžnějším pokrmem v celé východní Africe, navíc dostupné pro všechny vrstvy obyvatelstva. Vzhledem k příznivým podmínkám pro pěstování kukuřice v Tanzanii se zde česká společnost Kotiš s.r.o. rozhodla vytvořit dobře fungující a ziskovou firmu, která začala vyrábět kukuřičnou mouku s cílem dosáhnout v letošním roce objemu 400 tun měsíčně. V rámci projektu podpořeného Programem B2B a šetrného k životnímu prostředí získají místní farmáři možnost dlouhodobých kontraktů na odběr kukuřice.
Pilotní fáze projektu začala v roce 2017, kdy byla Janem Kotišem založena tanzanská společnost Agro AF Ltd. „Nejdříve jsme zakoupili výrobní linku na kukuřičnou mouku s kapacitou zhruba 500 kg za hodinu, která se nachází v pronajaté výrobní hale na severu Tanzanie ve městě Boma Ngombe.
Technologii pro pilotní fázi jsme zvolili převážně od lokálního výrobce a to z důvodů snazšího rozjezdu projektu, dostupnosti náhradních dílů, rychlého servisu a jednoduchého zaškolení zaměstnanců na místě. Jedná se o velmi jednoduchou technologii odlousknutí slupky ze zrna a následného pomletí kukuřice. Po roce úspěšného fungování s lokální technologií jsme se rozhodli zainvestovat do automatizované výrobní linky, která bude mít mnohonásobně vyšší výrobní kapacitu než linka současná,“ přibližuje Jan Kotiš začátky projektu a dodává, že získat potřebné licence a certifikáty trvalo přes rok.
Na rozdíl od okolních zemí, jako je Keňa a Uganda, kde je velké sucho, jsou v Tanzanii podmínky k pěstování kukuřice mnohem příznivější. Projektu také nahrává občasný zákaz tanzanské vlády vyvážet nezpracovanou kukuřici, zemi mohou po určitých regulacích opustit jen zpracované výrobky, jako je právě mouka. Skutečnost, že se přidaná hodnota výrobku vytváří přímo v Tanzanii, snižuje závislost země na dovozu potravin a představuje důležitý rozvojový dopad projektu. Podobně jako skutečnost, že se produkt vyrobí a prodá především lokálně a nedochází k dalekému a složitému převozu, který má negativní dopad na životní prostředí. Mletí mouky je u této technologie závislé pouze na elektřině, nevznikají tedy žádné emise ani odpadní produkty.
Mezi další významné přínosy projektu patří zvýšení stability ceny mouky. Ta totiž v Tanzanii podléhá značné fluktuaci vzhledem k aktuálnímu množství kukuřice na trhu. „Jelikož je většina farmářů závislá na přírodních podmínkách a pěstuje plodinu pouze v období dešťů, v období sucha cena kukuřice roste. Velké množství zákazníků, kteří kupují kukuřici od farmářů, jsou nahodilí kupci, se kterými nemohou plánovat pravidelný odbyt. Jelikož náš mlýn potřebuje stálý přísun neopracované kukuřice, budeme uzavírat dlouhodobé kontrakty s farmáři,“ dodává Jan Kotiš.
Do projektu se také aktivně zapojili místní, především mladí lidé. Koncem loňského roku na projektu pracovalo již dvacet místních zaměstnanců, kteří mohou počítat se slušnými pracovními podmínkami za nadstandardní mzdu a zároveň jim bude placeno i sociální a zdravotní pojištění. Efektivní výrobní procesy prověřené v Evropě je pak učí evropští experti. Společnost Agro AF Ltd. má v plánu působit na tanzanském trhu dlouhodobě.
Tanzanský projekt na výrobu kukuřičné mouky dokázal úspěšně pokračovat ve svých aktivitách i přes složitou dobu spojenou s celosvětovou pandemií koronaviru. Jen byla pozdržená instalace nové automatické linky, protože se nemohli dostavit technici z Jihoafrické republiky, která měla dlouhotrvající lockdown s cestovními restrikcemi. Řešitelský tým se rozhodnul mezidobí využít především na rozvoj obchodních sítí a stabilizaci procesů. Podařilo se znatelně zlepšit proces nákupu kukuřice, byly taky otevřeny nové pobočky Agro AF v Dar es Salaamu a Arushe, do kterých se vozí pytle s moukou z výrobny v Boma Ngombe.
„Objem prodejů postupně roste a je připravený na zvýšenou úroveň výroby s jihoafrickou linkou. Letos dále plánujeme vstup do sousedních trhů v Keni a Rwandě, kde chystáme otevření obchodního zastoupení. Velkým poučením z loňska je nutnost vytvoření silného týmu, který se věnuje pouze aktivitám spojeným s projektem. Dříve se do projektu zapojovali více zaměstnanci české firmy formou rotačního systému, ti ale ti loni neměli možnost odcestovat a vznikl tak vážný problém. Ten se podařilo vyřešit zapojením nového švédského pracovníka, který v Tanzanii žije dlouhodobě a mluví perfektně svahilsky. Jeho permanentní přítomnost usnadnila poměrně hladký průběh projektu i přes potíže s koronavirem,“ vysvětluje Jan Kotiš.
Projekt podpořený Programem B2B přispívá k řešení dlouhodobého problému afrických zemí, tzn. exportu surových materiálů bez přidané hodnoty tím, že zpracovává na místě finální produkt, který se následně prodává na africkém trhu. Zároveň tak snižuje závislost Tanzanie na dovozu potravin, přináší potřebné inovace a důležité know-how a zvyšuje tak konkurenceschopnost místních produktů. Podle údajů FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) tvoří kukuřice v Tanzanii u obyvatelstva průměrně 60 % získaných kalorií a 50 % získaných bílkovin z jídla. (12.2.2021)