V ulicích Písku bude opět možné jezdit na sdílených kolech

Od května budou v ulicích Písku opět k dispozici sdílená kola. Město vybralo firmu, která dodá minimálně sto bicyklů, zřídí pro ně stanoviště a zajistí jejich servis a redistribuci mezi jednotlivými místy. V rámci zakázky také dodá a bude spravovat řídicí aplikaci celého systému. Zajistí i sběr anonymních dat o využívání služby, která bude průběžně předávat městu. „Dodavatelem služby na tento a příští rok bude firma Nextbike Czech Republic, s. r. o., která ve výběrovém řízení předložila nabídku s nejnižší cenou ve výši 1,67 milionu korun bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky v zadávací dokumentaci byla odhadnuta na maximálně dva miliony korun,“ řekl místostarosta Petr Hladík. Dodavatele služby schválila rada města na svém jednání 12. dubna.
Sdílená kola bude letos možné využívat od začátku května do konce listopadu, příští rok již od 1. března do 30. listopadu. Zájemci o tuto službu budou muset používat mobilní aplikaci, která umožní nalezení dostupných bicyklů, rezervaci a zaplacení, samotné vypůjčení nebo nahlášení závady. „Lidé budou mít možnost půjčit a vrátit kola nejen ve vnitřním městě, ve všech předměstích, ale i na Hradišti, v Semicích, Smrkovicích a Novém Dvoře, v průmyslové zóně, ale i u výletní restaurace U Sulana nebo na Živci,“ řekl místostarosta Petr Hladík.
Během provozu sdílených kol bude mít město možnost po jednání s dodavatelem pozměnit polohu stanovišť, a to na základě získaných dat o využívání této služby. Cílem bude optimalizovat systém sdílení kol.
Půjčení kola na prvních minimálně 15 minut bude bezplatné, za každých dalších 30 minut bude uživateli účtován poplatek stanovený podle základní ceny jízdenky MHD zakoupené ve vozidle, která stojí 16 Kč. „Pokud někdo odstaví kolo mimo určené stanoviště, bude mu vyměřena sankce, pokud bude tento prohřešek opakovat, bude mu ke službě zablokován přístup,“ upozornil Petr Hladík.
Kola určená ke sdílení budou městského typu a budou mít jednotný design. Jejich vybavení a provozování musí splňovat platné předpisy pro provozování kol na pozemních komunikacích. Budou v majetku dodavatele služby, který zajistí jejich pravidelný servis a odstraňování závad. Pokud bude kolo zničeno nebo se ztratí, musí ho firma nahradit.
Pilotní projekt sdílených kol byl v Písku realizován v roce 2019. V ulicích města bylo k dispozici 60 bicyklů, která si bylo možné vypůjčit prostřednictvím mobilní aplikace. Celkově bylo realizováno více než 8 500 jízd zhruba 1 400 uživateli. V době pilotního projektu najezdila sdílená kola minimálně 7 800 km, tato vzdálenost je měřena od místa výpůjčky k místu odstavení kola, není v ní započítána další trasa absolvována mezi těmito body. Zkušební provoz trval pět měsíců a zkušenosti a výstupy z něj byly využity při zadání soutěže na poskytování sdílených kol v letech 2021 – 2022. (14.4.2021)