V září vývoz klesl, dovoz vzrostl

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 13,3 mld. Kč, což byl meziročně o 47,2 mld. Kč horší výsledek.
Celkové saldo zahraničního obchodu se nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly o 20,6 mld. Kč. Dále se prohloubil deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 13,4 mld. Kč, základními kovy o 5,8 mld. Kč, počítači, elektronickými a optickými přístroji a zařízeními o 3,3 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 4,3 mld. Kč.
Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 3,0 mld. Kč a u produktů souvisejících s odpady o 1,2 mld. Kč.
Meziročně klesl vývoz o 2,8 % na 322,1 mld. Kč, zatímco dovoz vzrostl o 12,7 % na 335,3 mld. Kč. Září 2021 mělo stejný počet pracovních dní jako září 2020.
V lednu až září 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 31,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 69,4 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 17,0 % a dovoz o 20,6 %.
Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,2 % a dovoz o 2,0 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 1,2 %) a dovozu (o 0,6 %).
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v září přebytkem 55,9 mld. Kč, který byl meziročně o 12,1 mld. Kč nižší. Nejvíce se zhoršila bilance obchodu s Německem (přebytek klesl o 6,0 mld. Kč) a Polskem (deficit se prohloubil o 2,3 mld. Kč). Zlepšila se naopak kladná bilance s Bulharskem o 1,1 mld. Kč.
V září tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,5 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,6 %. Meziročně klesl vývoz do eurozóny o 1,0 % (2,1 mld. Kč) na 210,9 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 4,4 % (6,6 mld. Kč) a dosáhl 156,1 mld. Kč. V září 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 5,3 %.
Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 34,9 mld. Kč na 67,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 11,5 mld. Kč a Tureckem o 3,1 mld. Kč. Deficit obchodu s Čínou se zvětšil o 7,1 mld. Kč. (8.11.2021)