Ve 4. bloku JE Kudankulam byl namontován lapač taveniny

Do reaktorové šachty 4. bloku indické jaderné elektrárny Kudankulam byla namontována nádoba lapače taveniny, jednoho z důležitých bezpečnostních systémů. Tento blok s reaktorem VVER-1000 staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom.
„Montáž lapače taveniny je významným krokem při výstavbě bloků VVER. Jde jednak o unikátní bezpečnostní systém jaderné elektrárny, ale především o první rozměrnou komponentu, která se montuje na reaktorovém sále. V současnosti se lapač používá ve všech projektech stavěných s ruskými technologiemi,“ uvádí Vadim Chlivněnko, vedoucí oddělení výstavby jaderné elektrárny Kudankulam.
Verze lapače taveniny používaná v blocích VVER se odlišuje od ostatních typů reaktorů a je výsledkem výzkumu a vývoje ruských vědeckých ústavů. Skládá se z ocelové nádoby a obětního materiálu ze speciální slitiny. Představuje jeden z nejdůležitějších bezpečnostních systémů a zabraňuje úniku radiace při nadprojektové havárii. Byl by použit v případě, že by se v důsledku havárie a výpadku chlazení jaderné palivo v reaktoru roztavilo a protavilo i stěnou reaktoru. Lapač v takovém případě taveninu zachytí a zajistí její chlazení.
Nádoba má hmotnost 160 tun a pro její montáž se používá těžkotonážní jeřáb.
Do výstavby elektrárny Kudankulam jsou dodavatelsky zapojeny i české firmy. Armatury sem dodaly například firmy Arako, Armatury Group a MSA, čerpací techniku Sigma Group, kabely Kabelovna Kabex, servopohony ZPA Pečky a vysokotlaké ohříváky Vítkovice. Šlo o dodávky v hodnotě přes 1 milion korun.
Indická jaderná elektrárna Kudankulam se staví od roku 2002. První dva bloky VVER-1000 už jsou v provozu a v roce 2017 byla zahájena výstavba druhé dvojice bloků VVER-1000. Jde o největší jadernou elektrárnu v Indii. (13.4.2021)