Ve Špindlerově Mlýně každý třetí kontrolovaný porušil zákon

V zimní turistické sezóně Česká obchodní inspekce provádí kontroly v zajímavých a vyhledávaných lokalitách, které jsou navštěvovány především v zimním období. Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se zaměřila na dodržování právních předpisů v lokalitě Špindlerův Mlýn. Provedla celkem 20 kontrol a porušení předpisů zjistila v 6 případech. Prodejci nejčastěji porušovali práva spotřebitele, kdy ho například neseznámili se správnou cenou zboží, nepoužívali ověřená měřidla nebo prodávali padělky.
Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje kontrolovala maloobchodní prodejny a provozovny veřejného stravování ve Špindlerově Mlýně. Inspektoři provedli celkem 20 kontrol a  v 6 případech zjistili porušení právních předpisů. Jednalo se především o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo o neuvedení informačních povinností v českém jazyce, neseznámení spotřebitele s konečnou cenou nebo prodej padělků. V tomto případě inspektoři zajistili 30 kusů padělků ochranné známky Salomon, Jack Daniels, Minions, Tangle Teezer Limited, Burbery Limited. v hodnotě originálů 43 850 Kč. Dále se jednalo o porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a porušení Nařízení EPaR č. 1007/2011 o značení textilních výrobků.
„Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje na místě uložila 3 sankce příkazem na místě v celkové hodnotě 3 000 Kč. Ve 3 případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení. Dále vydala zákaz prodeje do doby zjednání nápravy na 29 kusů zboží v celkové hodnotě 1 813 Kč. Na 1 úředně neověřenou váhu byl inspektory ČOI vydán zákaz používání měřidel v obchodním styku, do doby zjednání nápravy,“ říká k uloženým opatřením ředitel Inspektorátu ČOI pro Královehradecký a Pardubický kraj František Švihlík. (26.2.2019)