Ve státech EU získalo občanství přes 800 tisíc cizinců

Celkem 825 000 osob získalo v roce 2017 občanství některého členského státu Evropské unie, nejvíce v Itálii. Mezi novými občany převažovali lidé z Maroka, Albánie, Indie a Turecka. Státními příslušníky České republiky se předloni stalo 3,5 tisíce cizinců.
Nová občanství EU
Hlavními příjemci občanství zemí EU byli lidé pocházející z Maroka (67,8 tisíce, 8 %), Albánie (58,9 tisíce, 7 %), Indie (31,6 tisíce, 4 %) a Turecka (29,8 tisíce, 4 %). Maročané upřednostňovali Francii, Španělsko a Itálii (spolu 83 %), zatímco v případě Albánců to bylo Řecko a Itálie (spolu 97 %). Obyvatelé původem z Indie získávali převážně pasy Velké Británie (53 %) a Turci pasy Německa (50 %). Italský pas získalo nejvíce cizinců, konkrétně 18 %. Dalšími v pořadí byly Velká Británie (15 %), Německo a Francie (shodně 14 %), Švédsko a Španělsko (shodně 8 %).
Kolik přibylo Čechů?
Za období 1999 až 2016 získalo státní občanství České republiky 54 608 cizích státních příslušníků, přičemž nejvyšší počet udělených SO ČR byl zaznamenán v roce 1999 (7 309), nejnižší v roce 2010 (1 495). Od roku 2014 umožňuje naše právní úprava dvojí (či víceré) státní občanství. Ačkoli v roce 2014 udělila ČR rekordní počet státních občanství (5 114 osob), umístila se až na 24. místě žebříčku zemí EU. V roce 2017 úřady udělily celkem 3 480 SO ČR, nejvíce Ukrajincům (1 200 osob), Rusům (590 osob) a Slovákům (461 osob). Není bez zajímavosti, že od roku 2018 roste kvůli obavám z takzvaného brexitu počet žádostí o udělení našeho občanství ze strany obyvatel Velké Británie a Britů českého původu. (2.10.2019)