Ve statistice fatálních dopravních nehod v EU „vede“ divoký Balkán

V Evropské unii umírá při dopravních nehodách v průměru 25 tisíc osob ročně. Pro osobní automobily jsou nejnebezpečnější silnice v Bulharsku, cyklisté a chodci jsou nejvíce ohroženi v Rumunsku a motocyklisté v Řecku.
Od roku 2013 umírá každoročně na evropských silnicích zhruba 25 tisíc osob a toto číslo se bohužel nedaří snížit. V roce 2017 ztratilo život při dopravních nehodách v EU celkem 25 257 osob, což v přepočtu odpovídá padesáti smrtelným nehodám na milion obyvatel.
Téměř polovina případů (46 %) se stala posádkám osobních vozidel. Zbytek tvořila úmrtí chodců (21 %), motocyklistů (15 %), cyklistů (8 %) a jiných účastníků silničního provozu (10 %). Nejvyšší míra úmrtí v kategorii osobních automobilů (64 případů na milion obyvatel) byla zaznamenána v Bulharsku (údaje za rok 2016), což je šestkrát více než na Maltě (11 v roce 2016). Česká republika dosáhla hodnoty 26 případů na milion obyvatel, meziročně eviduje 14% nárůst počtu usmrcených osob. Fatální následky nehod posunuly Česko o šest příček žebříčku směrem dolů, tedy až na 21. místo. K zemím s nejnižším počtem smrtelných nehod patří Velká Británie.
Míra úmrtí chodců při dopravních nehodách byla nejvyšší v Rumunsku (37 na milion obyvatel) a nejnižší v Dánsku (3). Řecko mělo v roce 2017 nejvyšší úmrtnost u nehod na motocyklech (20 na milion obyvatel). Ve velkém kontrastu k tomuto vysokému číslu jsou údaje z Bulharska (z roku 2016) a Estonska, kde byla tato míra nulová.
Ve statistice počtu cyklistů zabitých při dopravních nehodách v poměru k počtu obyvatel státu vede Rumunsko (10 úmrtí na milion obyvatel). Nejbezpečněji se milovníkům kol jezdí na Kypru a v Lucembursku, kde nedošlo k žádné smrtelné nehodě (údaje z roku 2016). (18.11.2019)