Ve švédské spalovně biomasy Sandvik 3 provedli odborníci z Doosan Škoda Power generální opravu turbíny

Aby mohly parní turbíny Doosan Škoda Power dlouhodobě a bezproblémově sloužit, musí se jim dostat náležité péče v podobě pravidelných inspekčních kontrol. Jedním z těchto případů je turbína v elektrárenském bloku Sandvik 3 ve švédském městě Vaxjö, kde proběhla každoroční inspekční návštěva plzeňských inženýrů. Ti se následně s provozovatelem elektrárny, společností Växjö Energi AB, dohodli na provedení doporučené generální opravy tamější turbíny DST-G20 s výkonem 39 MW, která ve spalovně biomasy vyrábí elektřinu a teplo pro více než 100 tisíc obyvatel v okolí města.
 „Opotřebení dílů se nevyhne prakticky žádné soustrojí, které je každý den v chodu a je pravidelně vystavováno vysokým teplotám a tlakům. Při správné údržbě vydrží turbína sloužit řadu let, a proto nabízíme dlouhodobý pozáruční servis s možnostmi generálních oprav nebo výměny opotřebených komponent,“ říká Jan Houdek, manažer projektu ze společnosti Doosan Škoda Power.
Prvním krokem po inspekci turbíny a dodání potřebných náhradních dílů je demontáž soustrojí, o které se starají 5-8členné týmy konstruktérů, svářečů, elektrikářů a montérů. Tým supervizují dva šéfmontéři a každý z nich má na starosti jinou část soustrojí – jeden dohlíží na turbínu, druhý má na starosti systém regulace páry. Zatímco technici ve Vaxjö dokončovali demontáž, do Plzně mezitím dorazily komponenty, které nešly opravit na místě, jako je rotor, vnitřní těleso nebo rozváděcí kola. Opačný postup čekal tým ve Švédsku v průběhu září, kdy proběhla zpětná montáž a následné najetí do ostrého provozu, ke kterému došlo 18. října.
V případech, kdy je turbínu potřeba vyměnit za novější model pro zvýšení účinnosti nebo kapacity, nabízí Doosan Škoda Power také služby retrofitu a modernizace parní turbíny vlastní i cizí výroby. Servis parních turbín znamená především generální opravy s výměnou opotřebených komponent a také dlouhodobý pozáruční servis. „Nabízíme speciální služby 3D skenování, reverzního inženýrství, systém vzdáleného sledování (Remote monitoring system), dále technické poradenství, opravu a výměnu náhradních dílů, služby poskytované na elektrárně i obrábění přímo na stavbě,“ dodává Adam Bajer, vedoucí úseku Obchod a realizace pro servisní zakázky ve společnosti Doosan Škoda Power. (26.10.2020)