Vedoucí projektů potřebují více PMTQ

Společnost Project Management Institute (PMI) vydala zprávu Pulse of the Profession®, která ukazuje, že organizace ztratily téměř 12 procent svých investic, které vložily v minulém roce do výdajů na projekty, a to z důvodu špatného výkonu - což je číslo, které těsně přesahuje rozpočet za posledních pět let. Společnost PMI vyzývá v rámci řešení vedoucí pracovníky na celém světě, aby vyhodnotili a zlepšili svůj kvocient PMTQ (Project Management Technology Quotient, Technologický kvocient projektového řízení). PMI vyvinula principy PMTQ na základě poznatků inovátorských společností, které kladou vysoký důraz na získávání digitálních dovedností a znalosti spojených se závazkem silné kultury řízení projektů.

PMTQ přidává ke konceptu technologického kvocientu (TQ) úroveň projektového řízení, která je definována jako schopnost osoby přizpůsobit, řídit a integrovat obsahové pokroky v technologii pro projekt nebo organizaci.

„Na pracovních pozicích budoucnosti budou projektové týmy stále více závislé na technologiích, ať už na úrovni poskytovatelů nebo členů týmu,“ řekl Murat Bicak, viceprezident pro strategii PMI. „Silný kvocient PMTQ a technologická připravenost bude zásadní pro každého, kdo bude pověřen realizací strategie.“

Údaje zprávy Pulse of the Profession z roku 2019, každoročního globálního průzkumu odborníků na projektové řízení společnosti PMI, byly použity k identifikaci inovátorů PMTQ - organizací, které upřednostňují rozvoj digitálních dovedností při řízení projektů - a také k identifikaci opozdilců.

Klíčové složky PMTQ

Neustálá zvědavost: Projektoví manažeři s vysokým PMTQ vždy hledí do budoucnosti a zkoušejí nové přístupy, nápady, perspektivy a technologie pro realizaci nových projektů. Údaje zprávy ukazují, že inovátoři PMTQ prokázali silnou schopnost rozvíjet svůj způsob práce. Je skutečností, že použití hybridních postupů při řízení projektů uvádí 60 % organizací, avšak pouze 29 procent PMTQ opozdilců.

Komplexní vůdcovství: Lídři s vysokým kvocientem PMTQ efektivně řídí nejen lidi, ale také technologie - stejně jako lidi, kteří řídí technologie. Podle údajů zprávy impozantních 78 % PMTQ inovátorů upřednostňuje v oblasti řízení projektů rozvoj obchodních manažerských dovedností, včetně řízení lidí, oproti pouhým 5 % PMTQ opozdilcům.

Fond talentů připravených na budoucnost: Inovátoři PMTQ přijímají a udržují projektové talenty s dovednostmi potřebnými pro digitální pracovní sílu. Identifikují zaměstnance, kteří dokážou držet krok s trendy a odpovídajícím způsobem přizpůsobovat své schopnosti. Údaje zprávy ukazují, že 82 procent inovátorů PMTQ (oproti 9 procentům opozdilcům PMTQ) upřednostňuje rozvoj technických dovedností projektového řízení, a 81 procent inovátorů PMTQ (oproti 34 procentům opozdilců PMTQ) poskytuje manažerům projektů průběžné školení.

Dosažení a udržování vynikajícího kvocientu PMTQ vyžaduje podporu ode všech úrovní organizace. Na jedné straně manažeři podniků často vyjadřují přání získávat stále více a více pracovníků s know-how pro využití technologií, na druhé straně stále existuje rozpor v tom, jakým způsobem toho chtějí dosáhnout. Společnost Accenture zjistila, že zatímco 60 % vedoucích pracovníků firem v roce 2017 zvýšilo své investice do umělé inteligence, pouze 3 % uvedlo, že prostřednictvím 2020.i budou významně investovat do programu vzdělávání a rekvalifikace. Manažeři organizací musí uznat důležitost budování digitální připravenosti v rámci celé organizace, aby projektoví manažeři mohli co nejlépe plnit úkoly, které se od nich požadují.

Údaje Pulse of the Profession ukazují, že když to manažeři firem vezmou na vědomí a podpoří své projektové manažery v jejich úsilí o zlepšení kvocientu PMTQ, pak organizace, které jsou PMTQ inovátory, se prostřednictvím svých výsledků stanou lídry v řízení projektů. Jejich projekty splní své původní cíle s větší pravděpodobností, a budou dodány včas a v rámci rozpočtu, přičemž se sníží rozsah odchylek a úplného selhání.

To znamená, že inovátoři PMTQ nejen šetří peníze a zlepšují míru spokojenosti zúčastněných stran, ale když se projekty nezdaří, část ztraceného rozpočtu je nižší, než u opozdilců PMTQ (8,5 procenta proti 16,3 procentům). Více o PMTQ si můžete na stránkách www.PMI.org/Pulse.

O společnosti

Project Management Institute (PMI) je přední světová asociace pro ty, kteří se zabývají řízením projektů, programů nebo portfolia. Společnost PMI byla založena v roce 1969. Slouží více než třem milionům profesionálů pracujících téměř ve všech zemích světa, a to prostřednictvím globální podpory, spolupráce, vzdělávání a výzkumu. Podporuje kariérní pokroky, zlepšuje organizační úspěchu a rozvíjí profesi řízení projektů prostřednictvím globálně uznávaných standardů, certifikací, komunit, zdrojů, nástrojů, akademického výzkumu, publikací, kurzů profesního rozvoje a možností vytváření sítí. Jako součást rodiny PMI vytváří ProjectManagement.com online globální komunity, které poskytují více zdrojů, lepší nástroje, větší sítě a širší perspektivy. (20.3.2019)