Velké vodní baterie zvedly meziročně výrobu o 4 procenta. Dlouhé stráně vyrobí po modernizaci dalších 7 milionů kWh ročně

vodní elektrárny Skupiny ČEZ v ČR. Jde o 4% meziroční nárůst.
Přečerpávací vodní elektrárny – velkokapacitní a dlouhodobě nejefektivnější baterie sloužící jako pomyslná rychlá záloha celé energetické soustavy – vyrobily za první pololetí v České republice celkem 628,8 milionů kWh elektřiny.  Meziroční růst činil 4 procenta. Největším objemem výroby se opakovaně do statistik zapsaly přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně s 352,8 miliony kWh (v r. 2017 - 349,3 mil. kWh) a Dalešice se 246,5 mil. kWh (v r. 2017 - 232,1 mil. kWh). Třetí přečerpávací vodní elektrárna v ČR – Štěchovice 2 – vyrobila za prvních šest měsíců roku 29,5 mil. kWh. Za celý rok 2017 vyprodukovaly přečerpávací zdroje 1,179 mld. kWh elektřiny.
Dlouhé stráně horní nádrž
Přečerpávací vodní elektrárny v ČR slouží jako zdroj schopný rychlého najetí na plný výkon (v řádu desítek sekund) a operativního vyrovnání okamžité energetické bilance v elektrizační soustavě ČR. Zvýšené využívání přečerpávacích zdrojů je dáno nutností stabilizace energetické soustavy ČR ze strany provozovatele přenosové soustavy, která je zatěžována výrobou ze zahraničních i domácích obnovitelných zdrojů. Současně se projevuje také vyšší úroveň obchodování s vyrobenou elektřinou v době denních cenových špiček.
„Dalešice umí najet na plný výkon v čase 60 sekund, což z nich dělá v této disciplíně „nejrychlejší“ přečerpávací elektrárnu Skupiny ČEZ. Dlouhé stráně zase charakterizuje největší tzv. energetická úložná kapacita. Objem vody v plné horní nádrži jim umožňuje vyrobit v rámci jednoho cyklu téměř 3,5 milionu kWh, což je ekvivalent roční spotřeby 1300 domácností,“vypočítává přínosy přečerpávacích zdrojů ředitel OJ Vodní elektrárny ČEZ Petr Maralík.
Dlouhé stráně svůj přínos české energetické soustavě ještě umocní po rozsáhlé letní modernizaci. V jejím rámci bude mj. u soustrojí TG2 instalováno nové oběžné kolo, které díky širšímu provoznímu rozsahu a vyšší účinnosti vyrobí ročně o zhruba 
7 milionů kWh elektřiny navíc oproti současnému stavu. (31.7.2018)