Velký potenciál pro české výzkumné instituce v Koreji

Zástupci korejského výzkumného institutu pro jadernou energii navštívil Velvyslanectví České republiky v Soulu s cílem představit možnosti vzájemné spolupráce obou zemí.
Dne 3. 6. navštívila zastupitelský úřad delegace institutu KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute, Korejský výzkumný institut pro jadernou energii) v rámci spolupráce s institucemi v České republice. Tento institut hrál klíčovou roli při adopci jaderné energie v Koreji a v současnosti aktivně rozvíjí mezinárodní spolupráci a výzkum nových technologií pro její praktické využití.
V rámci přednášky, jež se zúčastnili pan velvyslanec Slamečka a pan Kalina, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, zastupitelé institutu představili jeho historii a také současně probíhající projekty, mezi které patří například spolupráce s EU (Nizozemsko, Řecko) a se zeměmi Blízkého východu (Jordán, Spojené arabské emiráty) s důrazem na bohaté zkušenosti a robustní infrastrukturu pro budoucí projekty.
V závěru prezentace se zástupci KAERI zaměřili na úspěchy nově vyvinutého malého jaderného reaktoru SMART a poukázali na dlouhodobé partnerství se Saúdskou Arábií v rámci vývoje, sestavování a instalace těchto modulárních reaktorů.
Příležitost pro české výzkumné instituce
Důraz byl kladen na příležitosti pro partnerství s českými výzkumnými institucemi v návaznosti na spolupráci v oboru jaderné energetiky s Českou republikou, jež začala již v roce 1995 a formou odborných výměnných stáží umožnila například provádění společných výzkumných projektů, experimentální testování, technické diskuse či účast na technických workshopech pořádaných v České republice.
Delegace také představila návrhy budoucí spolupráce formou implementace malých modulárních reaktorů typu SMART do energetických sítí, rozšíření stávajících školních / výzkumných reaktorů či pravidelných workshopů mezi oběma zeměmi a bližší spolupráce s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži a ČVUT.
Současně díky velkému zájmu ze strany korejských institucí plánuje zastupitelský úřad v Soulu na podzim tohoto roku Projekt ekonomické diplomacie (PROPED) - Prezentace potenciálu českých výzkumných a inovačních center v energetické oblasti v Soulu, formou dvou či tří seminářů, na kterých by české subjekty představily korejské straně své práce v oblastech základního a aplikovaného výzkumu týkajícího se jaderných a nových zdrojů energie.
Na tomto semináři institut KAERI přislíbil spolupráci a to jak se zastupitelským úřadem ČR v Soulu, tak i se svými českými kolegy z ÚJV Řež, ČVUT Praha a Univerzity Palackého v Olomouci.
P. Kalina, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, zastupitelského úřadu ČR v Soulu